رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: رشد قیمت مسکن طی ده های اخیر بی سابقه بوده است و بسیاری از خانواده ها در شرایط کنونی توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند. وی با اشاره به این که رشد قیمت مسکن بسیاری از خریداران را از خرید مسکن منصرف کرده است اظهار داشت: کمر خانواده ها زیر فشار اجاره مسکن شکسته است.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: رشد قیمت مسکن طی ده های اخیر کاملا بی سابقه بوده است به طوری که خانواده ها توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند و روز  به روز عرصه بر آن ها تنگ تر می شود. محمدرضا رضایی کوچی اذعان نمود: دولت باید راهکار ها و سیاست هایی را در نظر بگیرد که بتواند این بحران را حل کرده و خانواده ها را از این شرایط نجات دهند. وی ادامه داد: باید درآمد خانواده ها را در نظر گرفت و هم راستا با آن به تولید و اجاره واحد های مسکونی دست زد. ایشان با اشاره به این که حل مشکل مسکن به سادگی محقق نمی شود اظهار داشت: لازم است این حوزه در کانون توجه قرار بگیرد.

کسری واحد های مسکونی، ۴ میلیون واحد اعلام شده است

در ۲۹ امین روز از دی ماه بود که محمدرضا رضایی کوچی، در یک سخنرانی اعلام کرد بسیاری از کشور های دنیا در حوزه مسکن و ساخت و ساز واحد های مسکونی شرایط بهتری در مقایسه با ما دارند چرا که این کشور ها بر اساس نیازشان دست به تولید مسکن می زنند حال آن که در ایران چیزی نزدیک به ۴ میلیون، کسری مسکن وجود دارد که باید جبران گردد. رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: اگر فرض را بر این بگذاریم که از سال گذشته هیچ کمبود مسکنی وجود ندارد، انتظار می رود ساخت سالانه مسکن ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی باشد این درحالی است که در بهترین حالت تنها ساخت ۴۰۰ هزار مسکن برای ما مقدور است. وی افزود: تا هنگامی که روند همین گونه باشد و تولید مسکن رونق نگیرد، با گرانی مسکن مواجه خواهیم بود و رشد قیمت واحد های مسکونی مشاهده خواهد گردید.

  • منبع خبر : شهرخبر