محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: رکود بازار مسکن، عرصه را بر سازندگان و تولید کنندگان مسکن تنگ می کند با این حال آن چه چنین شرایطی را رقم زده است و رکود در این بازار را پدید آورده، رشد قیمت مسکن بوده است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی هایی برای ایجاد بسته های رونق مسکن، صورت گرفته است با این حال آن چه رکود در این بازار را رقم زده، رشد قیمت مسکن بوده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس، عنوان نمود: چنین مسئله ای به ضرر سازندگان است و مصرف کنندگان را با مشکل مواجه می سازد.

رونق بازار مسکن در گرو افزایش سقف تسهیلات است

نماینده مردم شریف جهرم در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: یکی از عواملی که می تواند بر بازار مسکن اثرگذار بوده و این بازار را با رونق همراه سازد، افزایش سقف تسهیلات می باشد. وی ادامه داد: با این حال این مهم تاکنون در مرکز توجه قرار نگرفته و از نظر ها دور مانده است.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: رشد قیمت مسکن به گونه ای بوده است که با در اختیار داشتن تسهیلات تنها بخش اندکی از قیمت ها را می توان تأمین کرد بنابراین چنانچه سقف تسهیلات ارتقا پیدا نکند مردم هرگز نخواهند توانست در راستای خرید واحد مسکونی گام بردارند.

وام مسکن را هم برای سازندگان و هم برای خریداران باید افزایش داد

وی افزود: در شرایط کنونی تعادل میان عرضه و تقاضای واحد های مسکونی به هم خورده است، به عبارتی ثباتی در این بازار مشاهده نمی شود و بی نظمی این بازار بسیار چشمگیر است. ایشان ادامه دادند: تقاضای مسکن از عرضه پیشی گرفته و این عامل سبب شده بیش از گذشته به این نتیجه برسیم که تولید واحد های مسکونی الزامی و ضروری است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بر اساس آمار های ارائه شده، تعداد آنان که در سقف خرید مسکن قرار دارند به ۴ میلیون نفر می رسد اما با توجه به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت واحد مسکونی از خرید مسکن عاجز هستند و نمی توانند در این راستا گام بردارند. وی ادامه داد: از این رو به عقیده بنده، مهم ترین فاکتوری که می تواند این شرایط را بهبود بخشد، ارتقای سقف تسهیلات مسکن است که انتظار ما این است در کانون توجه قرار گرفته و عملیاتی گردد. وی ادامه داد: برخی عنوان می کنند افزایش وام مسکن، تورم را به همراه می آورد با این حال نظر من این است که افزایش سقف تسهیلات بیش از آن که مضر باشد، سودمند و اثرگذار است.

وام مسکن بایستی ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن را شامل شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: لازم است تسهیلات مسکن را به اندازه ای ارتقا دهیم که ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت واحد های مسکونی را شامل شوند، چنانچه این مهم از نظر دور بماند و نادیده گرفته شود، رونق گرفتن بازار مسکن دور از انتظار خواهد بود و امیدی به متعادل شدن این بازار وجود نخواهد داشت.

  • منبع خبر : شهرخبر