مصطفی قلی خسروی به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تصریح نمود: به عقیده بنده ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می تواند کمک کننده بوده و نقش مهمی در کنترل بازار مسکن داشته باشد. این مقام مسئول در ادامه صحبت هایش اظهار کرد: این بانک های خصوصی بودند که رشد قیمت مسکن را در سال ۸۶ رقم زدند.

قلی خسروی، در بخشی از صحبت هایش اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار دهد که این گام بی شک بر متعادل سازی بازار مسکن اثرگذار خواهد بود و این بازار را به میزان زیادی کنترل خواهد کرد. ایشان در خصوص دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی این طور گفتند: این وزارت در نظر دارد ۴۰۰ هزار مسکن را تولید و تحویل دهد ضمن این که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر را در اختیار متقاضیان بگذارد، که این عوامل در متعادل سازی بازار مسکن اثر شایانی خواهند داشت و به بهبود این بازار به میزان زیادی کمک خواهند کرد.

ایشان بار دیگر تأکید کردند: سال ۹۷ تنها سالی نیست که رشد ناگهانی قیمت مسکن را شاهد بودیم بلکه در سال های، ۶۸، ۸۶، ۹۱ نیز رشد سرسام آور قیمت مسکن کاملا مشهود بوده است، که می توان علت رشد ناگهانی قیمت در سال ۸۶ را تأسیس بانک های خصوصی دانست. به عبارتی بانک های خصوصی ملک ها را با هر قیمتی از فروشندگان و مالکان خریداری می کردند که این امر بر هرج و مرج افزود و رشد قیمت مسکن را به همراه داشت.

ایشان اظهار کردند: در همین بحبوحه، دولت نهم از پروژه و طرح عظیم مسکن مهر رونمایی کرد، که این طرح اگرچه با مخالفت ها و انتقاد هایی همراه بود اما تجربه نشان داد توانست بازار مسکن را کنترل کرده و به متعادل سازی این بازار کمک نماید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را عملیاتی نموده که این امر در بهبود بازار مسکن به میزان زیادی اثرگذار خواهد بود.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز