میزان اعتبار اختصاص داده شده به بخش مسکن از طرف شبکه های بانکی ظرف سال ۹۷، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس آمار های ارائه شده، از این رقم، ۴۶٫۹ درصد مربوط به تسهیلات ساخت بوده است و ۲۵٫۱ درصد نیز به عنوان وام خرید مسکن در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

بانک مرکزی در خصوص میزان تسهیلات ارائه شده به متقاضیان در سال ۹۷، این طور گفته است: در سال گذشته، بانک ها، ۱۰۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان تسهیلات در اختیار بخش مسکن و ساختمان قرار داده اند.

با استناد بر آنچه بانک مرکزی گزارش کرده است، از این مقدار، ۲۶ هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان، به عنوان تسهیلات خرید مسکن در اختیار متقاضیان وام قرار گرفته که سهمی به اندازه ۲۵٫۱ درصد داشته است.

میزان اعتبار اختصاص داده شده به ساخت و تولید مسکن، ۴۸ هزار و ۶۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که ۴۶٫۹ درصد را شامل می شود.

آنچه بانک ها در سال گذشته به عنوان تسهیلات برای سرمایه در گردش فعالان صنعت ساختمان در نظر گرفته اند، ۱۴ هزار و ۶۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است که عنوان می کنند درصدی معادل ۱۴٫۱ درصد از کل تسهیلات ارائه شده را شامل می شده است.

در حوزه تعمیر و بازسازی واحد های مسکونی هم از سوی بانک ها، مبلغ ۸ هزار و ۲۸۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار متقاضیان به عنوان وام قرار گرفته که این رقم حدود ۸ درصد از کل تسهیلات را شامل می شود.

نظام بانکی وام و تسهیلات را به دیگر بخش های مرتبط با صنعت ساختمان از جمله خرید کالای شخصی، توسعه و سایر موارد، اختصاص داده است. میزان تسهیلات ارائه شده به این بخش ها معادل ۶ هزار و ۱۶۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که از کل تسهیلات، ۵٫۹ درصد را در بر می گیرد.

کاهش حجم معاملات مسکن به یک سوم طی سال ۹۷

بر اساس آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، تعداد مبایعنامه های امضا شده در سال ۹۷، ۱۳۰ هزار و ۳۹۶ فقره بوده است که در مقایسه با آنچه برای سال ۹۶ به ثبت رسیده، کاهش ۲۹٫۲ درصدی را شاهد بوده است.

متوسط قیمت مسکن به ازای هر متر مربع در سال ۹۷، در تهران، ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است، که این رقم در مقایسه با رقم ثبت شده برای سال ۹۶ (۴ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر متر مربع)، جهش ۷۱٫۱ درصدی را تجربه کرده است.

بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن در سال گذشته، مربوط به اسفندماه بوده است، به عبارتی رشد قیمت مسکن در اسفند ماه سال ۹۷ در مقایسه با اسفند ماه سال ۹۶، ۹۲٫۶ درصد اعلام شده است.

کمترین رشد ماهانه قیمت مسکن در سال ۹۷، مربوط به دو ماه فروردین و اردیبهشت بوده است که به ترتیب ۲۹٫۱ درصد و ۳۴٫۲ درصد برآورد شده است.

رشد ماهانه قیمت مسکن، ظرف یکسال گذشته نوسانات و تفاوت های فاحشی را تجربه کرده است، به عبارتی در نیمه نخست سال ۹۷، رشد ماهانه قیمت مسکن دائما در حال افزایش بود به طوری که رشد ماهانه قیمت مسکن در اردیبهشت ماه ۷٫۲ درصد بوده است اما این رقم در خرداد ماه به ۸٫۴ درصد رسیده و در شهریور ماه ۹٫۳ درصد گزارش شده است.

رشد قیمت مسکن در دومین نیمه از سال ۹۷، روندی نزولی را پشت سر گذاشت به طوری که در مهرماه، رشد ماهانه قیمت مسکن، ۶٫۳ درصد گزارش گردید و در دی ماه به ۱٫۵ درصد تقلیل یافت.

در بهمن ماه سال ۹۷ در مقایسه با دی ماه، رشد ماهانه قیمت مسکن به ۲٫۹ درصد رسید.

با این حال، رشد قیمت مسکن در اسفند ماه به نسبت بهمن ماه، همه را متعجب کرد و ۹٫۴ درصد گزارش گردید.

  • منبع خبر : مهر نیوز