محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: قیمت مسکن از ابتدای سال جاری هم با رشد و صعود همراه بوده است که این عوامل نشان می دهند دولت راهکار ها و سیاست های مناسبی برای کنترل و مدیریت بازار مسکن نداشته است. این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: سیاست هایی که دولت در راستای تولید و احداث واحد های مسکونی در دستور کار قرار داده است غلط است و شاید اصلا سیاست و راهکاری را مدنظر قرار نداده است.

رضایی کوچی ابراز کرد: از نخستین روز های سال جاری شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم که این امر حاکی از آن است که سیاست های درست و مناسبی توسط دولت و وزارت راه و شهرسازی در دست انجام قرار نگرفته است.

وی این طور ادامه داد: دولت در نظر داشت راهکار هایی را برای مدیریت بازار مسکن دنبال کند حال آن که نتیجه خلافش را ثابت می کند. به گفته رضایی کوچی، وزارت راه و شهرسازی حتی وعده هایی که در خصوص ساخت واحد های مسکونی عدید در سال جاری داده بود را هم فراموش کرده که این امر شرایط را بدتر می کند. ایشان اظهار کردند: نه تنها تولید مسکن به چشم نمی خورد و بازار مسکن به سمت و سوی بهتری نمی رود بلکه آن چه شاهدش هستیم کاملا خلاف این مسئله است و بازار مسکن رو به رکود و نزول می باشد. ایشان خاطرنشان کردند: هنوز هم اقدام جدی و گام ارزشمندی از سول دولت و وزارت راه و شهرسازی مشاهده نشده است و این عامل ما را نگران می سازد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، عنوان نمود: آن چه قیمت مسکن را تعیین می کند میزان عرضه و تقاضا برای واحد های مسکونی است، به نوعی متناسب با این که میزان عرضه مسکن چگونه است و یا تقاضا برای واحد های مسکونی به چه شکل است، قیمت مسکن هم دستخوش تغییر می گردد و دچار نوسان می شود. به گفته این مقام مسئول، تولید واحد مسکونی در شرایط فعلی بسیار اندک است که این عامل سبب می شود شاهد بی نظمی و هرج و مرج در بازار مسکن باشیم.

وی عنوان کرد: در حالی که ما بار ها تأکید کرده ایم رشد سقف تسهیلات مسکن می تواند کمک کننده بوده و راه گشا باشد، دولت بر این باور است افزایش وام نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه شرایط را هم دشوارتر می سازد، اما همه این ها باعث می شود حتی تولید کنندگان و انبوه سازان مسکن هم دست از تهیه مسکن بکشند که این فاکتور موجب کاهش واحد های تولیدی و در نتیجه رشد قیمت مسکن می شود.

وی با تأکید بر این نکته که انتظار می رود دولت سیاست هایش را عوض کرده و راهکار های بهتری را در دستور کار قرار دهد، عنوان نمود: اگر چنین نشود باز هم مشکلات بیش از پیش نمود پیدا می کنند و دردسر ساز می شوند.

  • منبع خبر : شهرخبر