صدیف بدری به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم شریف اردبیل، اظهار داشت: از مهم ترین برآورد هایی که از جلسه برگزار شده با وزیر راه و شهرسازی، حاصل شده، تغییراتی در روند تعیین نرخ اجاره بهاست به نوعی که مقرر گردیده، برای هر متر مربع از واحد مسکونی، نرخ و قیمت اجاره بها بر مبنای اصول مشخص، تعیین گردد.

ایشان با اشاره به این که در جلسه برگزار شده با محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) در کمیسیون عمران مجلس، تصمیماتی در خصوص بازار مسکن اتخاذ گردید، عنوان نمود: در حوزه اجاره بها، مقرر گردید هر چه سریع تر برنامه هایی برای تعیین نرخ و قیمت اجاره بها مشخص شود، این بازار سریع تر به ثبات و تعادل می رسد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، چنانچه افراد چنین قواعدی را رعایت کنند، آنگاه مشمول معافیت های مالیاتی خواهند شد، به عبارتی مشوق های مالی شاید بتواند راه گشا بوده و شرایط را بهبود ببخشد. در غیر اینصورت، از چنین افرادی مالیات اخذ خواهد شد و اگر مردم این موارد را رعایت نکنند، مشمول معافیت های مالیاتی نخواهند شد.

ایشان در خصوص تعرفه تعیین نرخ اجاره بها، عنوان کرد: بر اساس ارزش تعیین شده برای هر منطقه و دارایی های افراد، تعرفه هایی را برای مشخص نمودن میزان اجاره بها، معرفی خواهیم کرد، به این صورت که اگر مالکان، چنین مواردی را رعایت کنند، مشمول معافیت های مالیاتی خواهند شد و در غیر اینصورت مشمول چنین معافیت هایی نخواهند شد و حتی ممکن است این مالیات ها تصاعدی افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به این که چنین عواملی توسط وزارت راه و امور مالیاتی کشور در دست انجام قرار دارد، عنوان کرد: امید است نتیجه ای مطلوب ظرف چند هفته آتی اتفاق افتد.

  • منبع خبر : شهرخبر