مجید کیانپور به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: نمایندگان مجلس از وضعیت مسکن انتقاد می کنند و معتقدند بازار مسکن رها شده و از نظر دور مانده است، با این حال وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده است وضعیت مسکن تنها تابع تلاش های وزارت راه و شهرسازی نیست و به عوامل و فاکتور های متعددی وابسته است.

نماینده مردم در مجلس دهم، عنوان نمود: محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران حاضر شد تا در خصوص بازار مسکن توضیحاتی را ارائه نماید.

این مقام مسئول عنوان کرد: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت تا تولید مسکن را رونق داده و ساخت و ساز واحد های مسکونی را افزایش دهند. وی ادامه داد: اسلامی وعده داده ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را به نقطه پایان خواهد رساند تا بازار مسکن به این واسطه متعادل شود و به ثبات برسد.

ایشان با بیان این که نمایندگان مجلس به شدت از وضعیت بازار مسکن شاکی هستند و از آن انتقاد می کنند، تصریح نمودند: محمد اسلامی در برابر چنین انتقاداتی اعلام کرد وضعیت مسکن تنها تابع اقدامات وزارت راه و شهرسازی نیست و سیاست گذاری های این بازار تنها دست ما نیست.

  • منبع خبر : مهر نیوز