مصطفی قلی خسروی به عنوان رئیس اتحادیه مشاوران املاک، اظهار کرد: اخذ کد رهگیری در معاملات مربوط به مسکن بسیار ضروری است چرا که این کد سبب می شود معاملات واحد های مسکونی در یک امنیت اقتصادی و اجتماعی صورت بگیرد و برقرار شود. وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: زمانی که در برخی از سایت ها چنین کد هایی را با پرداخت مبلغی به فروش می رسانند به نوعی قانون را دور زده اند که نیاز به رسیدگی دارد.

بنگاه های املاکی که به درج قیمت مبادرت ورزیدند پلمپ شدند

ایشان در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن و نتایج حاصل از حذف قیمت واحد های مسکونی از روی برخی سایت های اینترنتی همچون شیپور و دیوار، اظهار داشتند: زمانی که در بازار مسکن از دلالان صحبت به میان می آید برخی افراد مشاوران املاک را نشانه می گیرند و گمان می کنند این مشاوران املاک هستند که به فعالیت های سوداگرایانه در این بازار مبادرت می ورزند، این درحالی است که واقعیت چیز دیگری است. زمانی که این سایت های اینترنتی قیمت ها را از روی سایت ها حذف کردند به وضوح شاهد بهتر شدن شرایط بودیم و مشاهده کردیه که تفاوت چقدر چشمگیر و قابل توجه بود.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: سایت هایی چون دیوار و شیپور از طریق اینترنت کد های رهگیری را به فروش می رساندند که بسیار از این کار گله مندیم و شکایت داریم. وی اظهار داشت: ماهیت و اصل استفاده از کد رهگیری، ایجاد یک فضای امن اقتصادی و اجتماعی برای انجام معاملات است، بنابراین زمانی که این سایت ها به ازای دریافت پول به ارائه کد رهگیری پرداختند، بدیهی است که همه چیز را به هم ریخته اند و ماهیت این کد ها را زیر سؤال برده اند. زمانی که کد رهگیری با قیمت ۱۵۰ هزار تومان در چنین سایت هایی به فروش می رسد بدیهی است که نه تنها امنیت اقتصادی اجتماعی تأمین نمی گردد بلکه این مسئله زیر سؤال هم خواهد رفت.

وی در خصوص این که عده ای عنوان می کنند مشاوران املاک هم می توانند به مثابه سایت های اینترنتی در قیمت گذاری واحد های مسکونی دخالت کنند، توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: لازم به توضیح است که مشاوران املاک فعال از ولی عصر به پایین هرگز با چنین سایت هایی دست به گریبان نیستند و برای اجرای فعالیت های خود از این سایت ها استفاده نمی کنند. وی ادامه داد: حتی آن دسته از مشاوران املاکی که قیمت گذاری کرده بودند و قیمت ها را بر روی شیشه مغازه خود ثبت نموده بودند خیلی سریع با برخورد اتحادیه مشاوران املاک مواجه شدند.

ایشان در خصوص وام مسکن هم توضیحاتی ارائه کردند و گفتند: در تمام کشور های پیشرفته، از یک کارشناس مسکن در بانک ها استفاده می کنند، تا بر اساس نظراتی که این کارشناس مسکن عنوان می کند، تسهیلاتی را تا سقف ۸۰ درصد قیمت مسکن ارائه نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهند.

وی با بیان این که بهتر است تسهیلات در اختیار سازندگان و انبوه سازان واحد های مسکونی قرار بگیرد، عنوان کرد: بهتر است چنین تسهیلاتی قابل انتقال باشند، این دست از وام ها کارایی بهتری خواهند داشت. ارتقای فعالیت های بخش خصوصی بسیار کارگشاست و می تواند این بازار را با شرایط بهتری همراه سازد. وی عنوان کرد: به واسطه این امر بهره مندی و بهره وری بازار مسکن به اوج خواهد رسید.

  • منبع خبر : شهرخبر