یکی از کارشناسان حوزه مسکن با تأکید بر این نکته که عمدا، تقاضا های سرمایه ای را در بازار مسکن نادیده می گیرند، عنوان کرد: بسیار مهم است که تقاضا های موجود در بازار مسکن کاملا و تماما مصرفی باشد و تنها در این صورت است که می توان به متعادل شدن و ثبات قیمت ها دلخوش بود.

افشین پروین پور، صحبت هایش را این طور ادامه داد: در حوزه مسکن، بار ها به عملکرد های وزیر سابق راه و شهرسازی انتقاد شده است، با این حال در شرایط فعلی باز هم اشتباهات و سیاست های غلط به چشم می خورد و بسیاری از مدیران و مسئولان بخش مسکن، آدرس اشتباه در اختیار دیگران قرار می دهند. وی افزود: این افراد سوداگری ها را نادیده گرفته اند و هیچ اشاره ای به این مطلب نمی کنند که سوداگران بخش اعظمی از بازار مسکن را در اختیار گرفته اند و به بی نظمی ها و هرج و مرج های این بازار دامن زده اند. وی تصریح کرد: مدیران بار ها عنوان می کنند لازم است عرضه واحد های مسکونی جدی گرفته شود و تولید مسکن رونق پیدا کند و باید وام خرید در اختیار متقاضیان قرار داد، این درحالی است که مهم ترین مشکلی که در این بازار به چشم می خورد سوداگری است و تا زمانی که به این مسئله رسیدگی نشود نمی توان انتظار بهبود بازار مسکن را داشت.

وی ادامه داد: حتی اگر عرضه واحد های مسکونی را هم افزایش دهیم باز هم نمی توانیم در صورت وجود سوداگری، این بازار را کنترل نموده و تعادل و ثبات را به آن بازگردانیم.

این کارشناس حوزه مسکن در بخشی از صحبت هایش این طور گفت: رشد قیمت مسکن به نوعی بوده که بسیاری از افراد از بازار مسکن کناره گیری کرده اند و از خرید منصرف شده اند. وی با بیان این که بازار مسکن به عنوان بازاری خاص شناخته می شود که شرایط عرضه و تقاضای کالا در آن به هیچ عنوان متعادل و ثابت نیست، اظهار کرد: زمانی که سوداگران در این بازار حضور داشته باشند آنگاه میزان عرضه و تقاضا هرگز برابری نخواهد کرد و این فاکتور می تواند نگران کننده باشد.

وی در ادامه با اشاره به این که یکی از مسئولان دولتی عنوان کرده است برای حفظ ارزش پول بهتر است مسکن را به صورت متری خریداری کنیم، گفت: این ادعا نشان می دهد پیش فرضی که مسئولان خود را بدان گره زده اند کاملا غلط و اشتباه است، زمانی که گفته می شود بروید و مسکن بخرید یعنی مسکن حکم یک کالای سرمایه ای را دارد و چیزی غیر از این نیست، این که مسکن را به یک کالای سرمایه ای بدل سازیم نشان می دهد با بزرگترین معضل و مشکل دست به گریبان هستیم.

پروین پور ادامه داد: زمانی که به مردم گفته می شود حتی اگر نمی توانید یک واحد مسکونی را خریداری نمایید یک متر یا چند متر از آن را تهیه کنید یعنی به مردم قبولانده ایم که مسکن حکم یک کالای سرمایه ای را دارد نه یک کالای مصرفی و این عامل سبب می شود شرایط دائما در حال بدتر شدن باشد.

وی بار دیگر تأکید نمود: سیاست خرید متری واحد های مسکونی سیاستی کاملا اشتباه است که از چند سال پیش در حال اجرا شدن است، این که به مردم بگویند حتی اگر نمی توانید یک مسکن را خریداری کنید چند متر از آن را تهیه کنید سیاستی کاملا اشتباه است که عمل کردن به ان عواقب خوبی نخواهد داشت.

وی با بیان این که چنین طرحی در زمان وزارت عبدالعلی زاده مطرح گردید، اذعان نمود: از مهم ترین راهکار هایی که می تواند سوداگری را خاتمه دهد و به بهبود بازار مسکن ختم شود، استفاده کردن از ابزار های مالیاتی است. این طور به نظر می رسد که مدیران درصدد هستند عنوان کنند شرایط مسکن تابع شرایط بازار است و کنترل کردن آن در دست ما نیست.

وی ادامه داد: چنین مدیران و مسئولانی گمان کرده اند هیچکس چیزی نمی فهمد، با این وجود کاملا محرز است که تقاضا های موجود در شرایط فعلی از نوع سرمایه ای است، از سال ۵۵ تا حالا رشد قیمت در بازار مسکن مشاهده شده است، ضمن این که میزان تقاضای سرمایه ای نیز دائما در حال رشد است.

ایشان با اشاره به این که تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن بسیار بالاست، عنوان کرد: باید صد در صد تقاضای موجود در بازار از نوع مصرفی باشد نه سرمایه ای.

ایشان با بیان این که بازار مسکن رها شده و از نظر دور مانده است، عنوان کردند: اگر کسی پول کافی در اختیار داشته باشد دست به احتکار می زند و همین عامل سبب می شود میانگین قیمت مسکن از ۱۱ میلیون هم فراتر رفته باشد، و همه این ها نشان می دهد که نباید صورت مسئله را پاک کنیم بلکه باید به دنبال راه حل باشیم.