رضا خالقی به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان تصریح نمود: برای آماده سازی واحد مسکونی برای آنان که در اثر سیل مسکن هایشان را از دست دادند، ۴ هکتار زمین، در پلدختر لحاظ شده است، که این واحد ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار خواهند گرفت.

رضا خالقی، این طور صحبت هایش را ادامه داد: این واحد ها را در قالب ۱۰۵ قطعه به کسانی اختصاص داده اند که در اثر سیلاب روز های ابتدایی فروردین ماه امسال، واحد هایشان را از دست داده اند.

ایشان تصریح کردند در سیلابی که در روز های ۱۲ ام و ۱۳ ام فروردین ماه امسال، پلدختر را با خسارت های زیادی همراه ساخت و واحد های مسکونی را تخریب نمود، بر اساس تأکیداتی که استاندار این استان به عمل آورده، همه نهاد ها و ارگان ها در تلاش هستند تا کار بازسازی واحد های مسکونی را سریع تر به نقطه پایان رسانده و این واحد ها را در اسرع وقت اتمام و بازسازی نمایند. وی ادامه داد: بر اساس تلاش های به عمل آمده چیزی حدود ۴۰ واحد مسکونی مهر تاکنون آماده گردیده و به فرمانداری پلدختر واگذار شده است.

خالقی این طور ادامه داد: چنین واحد هایی به تشخیص فرماندار در اختیار واجدین شرایطی قرار خواهند گرفت که واحد هایشان را در اثر سیلاب از دست داده اند و در حال حاضر فاقد مسکن هستند. این واحد ها به شکل اجاره به چنین افرادی واگذار خواهند گردید.

بر اساس آمار های ارائه شده، در اثر سیل چیزی حدود به ۳۵ هزار مسکن تخریب شده اند که شمار واحد های تخریب شده در پلدختر ۴۰۰ خانه گزارش شده است.

  • منبع خبر : تی نیوز