نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: از زمان آخوندی، طرحی را مطرح کردند با این مضمون که یک صندوقی راه اندازی شود با این هدف که خانه سازی را تسریع بخشیده و کمکی در راستای ساخت خانه های جدید باشد، در این طرح قید شده بود که هر کسی می توانست بر اساس متر، مشارکت خود را در چنین صندوق هایی اعلام نماید.

سید احسن علوی در خصوص فروش متری واحد های مسکونی این طور گفت: از زمانی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار عباس آخوندی بود، زمزمه هایی از یک طرح به گوش می رسید مبنی بر این که، صندوقی را راه اندازی خواهند کرد که با سرمایه گذاری در این صندوق می شود به خانه سازی کمک کرد، بر اساس این طرح هر فرد می توانست به صورت متری در این صندوق مشارکت داشته و در راستای تحقق هدفش گام بردارد. این طرح چیزی مشابه مسکن مهر بود با این تفاوت که ۴۰ تا ۵۰ متری عنوان می شد و با نام مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی از آن یاد می گردید.

وی با اشاره به این که استقبال چندانی از این طرح به عمل نیامد، تصریح نمود: این طرح بدون رسیدگی باقی مانده است و کماکان تکلیف آن مشخص نیست. ایشان اظهار داشتند: اگر این طرح به تصویب می رسید آن گاه هر فرد بر اساس میزان متراژی که خریداری کرده بود می توانست بازخورد سرمایه داشته و بازخورد سرمایه خود را نظاره گر باشد. ایشان ادامه دادند: قرار بر این بود که چنین طرحی را به شکل انبوه پیاده سازی کنند اما از نگاه ها دور ماند و کماکان تکلیف آن معین نیست. در نظر داشتند با سودی که از پس انداز سرمایه ها در این صندوق به دست می آورند در راستای ساخت خانه استفاده نمایند و یا این که هر فرد سود حاصل از میزان سرمایه گذاری انجام داده را أخذ نموده و دریافت کند.

  • منبع خبر : برنا نیوز