مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: تعداد واحد های مسکونی روستایی که در زنجان نیاز به بازسازی دارند، ۳ هزار و ۱۳۶ واحد می باشد ضمن این که تعداد واحد های تجاری روستایی نیازمند بازسازی در زنجان، ۵ واحد می باشد.

سجاد صنعتی منفرد اظهار داشت: با توجه به بازرسی هایی که در مناطق روستایی به عمل آمد توانستیم واحد هایی که خشتی هستند و یا گلی بوده و نیازمند بازسازی هستند را تشخیص داده و بازسازی آن ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی عنوان کرد: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده، تعداد واحد های مسکونی شهری که در زنجان نیازمند بازسازی هستند، ۵۱۶ واحد برآورد شده است، حال آن که تعداد واحد های تجاری ۱۲ عدد بوده که بازسازی آن ها بایستی در اسرع وقت در دست انجام قرار بگیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار نمود: واحد هایی که نیازمند بازسازی های مجدد هستند ۳ هزار و ۱۳۶ واحد روستایی می باشد ضمن این که ۵ واحد تجاری روستایی را هم باید بازسازی کرده و در اختیار مالکانشان قرار داد. این مقام مسئول، این طور صحبت هایش را ادامه داد: در بخش شهری، شمار واحد های مسکونی نیازمند تعمیر ۱۱۵ واحد برآورد شده است.

به گفته صنعتی منفرد، بازرسی از چنین واحد هایی بر عهده ۲۵ گروه و ۳۵ کارشناس بوده است تا بتوانند در نهایت دقت واحد های نیازمند بازسازی را شناسایی کرده و بازسازی آن ها را در دستور کارشان بگذارند. وی اظهار داشت: این کارشناسان میزان مقاومت واحد های مسکونی را با دقت زیر ذره بین بردند و پایش ۵ هزار و ۶۵۹ فقره مسکن را عملیاتی و پیاده سازی نمودند.

این مقام مسئول، ادامه داد: خسارت وارده در اثر سیل به استان زنجان، به نوعی بوده است که ۱۴ واحد شهری و ۴۸ واحد روستایی را تخریب نموده است، ضمن این که تعداد واحد های تعمیری روستایی در این استان ۱۱۸ واحد برآورد شده است.

صنعتی منفرد در پایان صحبت هایش عنوان کرد: میزان تسهیلات در نظر گرفته شده برای واحد های تخریب شده در استان زنجان، ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان می باشد، که این ارقام را به بانک های عامل معرفی نموده اند.