سید احسن علوی به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، تصریح کرد: مجلس طرحی جدید برای پیش فروش مسکن در نظر گرفته است.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: نمایندگان مجلس برای این که پیش فروش مسکن را طبق ضوابط و بر اساس قواعد و اصول پیش ببرند از طرحی رونمایی کرده اند که بر اساس پیش بینی های انجام شده، تدوین این طرح می تواند راه گشا بوده و مشکلات را از میان بردارد. وی افزود: این بنگاه های املاک هستند که پیش فروش مسکن را انجام می دهند و عملیاتی می کنند که این امر فارغ از ضوابط و قواعد درست و صحیح است از این رو گاها شاهد مشکلاتی هستیم که دردسرساز می شوند و مشکل می آفرینند.

ایشان با اشاره به این که برخی از بنگاه های املاکی بدون ارائه کدرهگیری به واسطه گری می پردازند و یا گروهی از فروشندگان یک واحد مسکونی را به چندین نفر عرضه می کنند، اظهار داشتند: این امر سبب گردید مسئولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص ارائه طرحی درباره پیش فروش مسکن دست به تدوین یک طرح جدید زدند تا مشخص گردد ساختمان هایی که پیش فروش می شوند بر اساس چه ضوابط و قواعدی عرضه شده اند.

وی با تأکید بر این نکته که اگر چنین طرحی عملیاتی شود آنگاه مشاهده خواهیم کرد که پیش فروش ساختمان ها بر اساس ضوابط و قواعد پیش خواهد رفت، عنوان کرد: بار ها در مراجع قضایی با پرونده هایی روبرو بوده ایم که از فروش یک ملک به چندین نفر خبر می داده اند، این امر سبب شده رونمایی از یک طرح که پیش فروش ساختمان را بر اساس قواعد و قوانین مقرر می کند، در دستور کار قرار دهم و این امر را ضرورتی اساسی قلمداد نماییم.

ایشان به عنوان یکی از مشکلاتی که در زمینه پیش خرید مسکن وجود دارد به عدم تشخیص اهلیت اصلی فروشنده اشاره کردند و اظهار داشتند: شیوه ای که برای عقد قرارداد ها برای پیش فروش ساختمان ها در پیش گرفته می شود عموما ضابطه و قانون خاصی ندارد و به قدری مبهم است که می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات برای افراد شود، از این رو تلاش کرده ایم در طرح جدید برای تمام این موارد راهکار هایی در نظر بگیریم.

نماینده مردم شریف سنندج در مجلس، افزود: بهترین راه این است که چنین طرحی را در سریع ترین حالت ممکن به مجلس رسانده و تأییدیه آن را أخذ نماییم تا بتوانیم مشکلاتی که تا پیش از این در خصوص پیش فروش ساختمان ها وجود داشته است را به نوعی از میان برداریم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز