معرفی:

محله تهرانپارس اصولا” به دو محله تهرانپارس شرقي و غربي تقسيم شده است. محله تهرانپارس شرقي در شرق تهران و در منطقه ۸ شهرداري تهران واقع شده است. محله تهرانپارس شرقي از شرق به بلوار پروين و محله هاي جواديه و گلشن و از غرب به بزرگراه شهيد باقري و كوي نارمك و از جنوب به خيابان دماوند و محلات آشتياني و سرخه حصار و از شمال به بزرگراه شهيد بابايي و خيابان استخر و محلات قنات كوثر و مجيدآباد منتهي مي شود. محله تهرانپارس شرقي بعد از تقسيمات سال ۱۳۸۷ شهرداري تهران و پس از ادغام بخشي از محله خاك سفيد و بخشي از محله جواديه بوجود آمد. اين محله از شرق به گلشن و از شمال به كوهسار منتهي مي شود. فرانسوي ها براي اولين بار اين محله را ساختند و براي اولين بار آمريكاييان در اين محله ساكن بودند كه بعد از انقلاب خاك اين كشور را ترك كردند. تهرانپارس شرقي در مقايسه با تهرانپارس غربي كوچك تر است و از بزرگراه هاي شهيد باقري و خيابان حجربن عدي هم دور بوده و در كل آرامش بيشتري بر اين محله حكمفرماست. در محله تهرانپارس شرقي آلودگي صوتي كمتر است. اين قضيه به خاطر كوچك بودن و كم مساحت بودن محله در مقايسه با تهرانپارس غربي است. آپارتمان هاي اين محله در متراژهاي مختلفي وجود دارند و در هركدام امكانات مختلفي قرار داده شده است.

محدوده منطقه ۴ تهران فعلي، در زمان اواخر قاجار و دوران محمد رضاشاه پهلوي، به صورت باغاتي بوده است و از سال ۱۳۳۵ به بعد به عنوان محل تفرجگاهي و ييلاقي محل ييلاق هاي ثروتمندان تهراني بوده و حتي روستاهاي سوهانك، ازگل، گلستان، مبارك آباد و اطراف باغ هروي نيز اين چنين نقش هايي داشته اند. هسته هاي اوليه براي سكونت در تهرانپارس شرقي از دهه ۳۵ تا ۴۵ شكل گرفت و به تدريج توسعه يافت و طي سال هاي ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ ساختمان هاي مدرني در تهرانپارس و نارمك و بعد از آن كارگاه هاي صنعتي در شرق تهران به صورت گسترده ايجاد شدند. بعد از سال ۱۳۵۶ به بعد ورودي شرق تهران در منطقه ۴ به محلي براي استقرار جمعيت هاي مهاجر ديگر شهرها و روستاها شكل گرفت و به مرور زمان خانه هاي روستايي و حاشيه اي در محله هاي شميران نو، كاظم‌ آباد و خاك سفيد شكل گرفتند. اين منطقه يكي از بهترين مناطق تهران به شمار مي رود و ظرفيت هاي بسياري براي توليد برق و ايجاد تفرجگاه دارد. پارك هاي جنگلي در اين منطقه بسيار زياد است و حتي انواع و اقسام كارگاه هاي صنعتي نيز در اين محله بسيار به چشم مي خورد. وجود آب و هواي خوش باعث شده تا مراكز تفريحي و گردشگري نيز در اين منطقه ايجاد شود و حتي وجود زمين هاي گسترده و وسيع نيز به اين امر كمك كرده تا انواع و اقسام مراكز آموزشي مانند دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آب و برق نيز در اين محله تاسيس شوند. در محله تهرانپارس شرقي چندين روستا و آبادي وجود داشت كه بعد از تقسيم اراضي دو روستاي مهدي آباد و مجيد آباد هنوز باقي مانده اند. فردي بنام هرمز آرش يكي از متوليان زرتشتي بود تصميم گرفت كه اين زمين ها را كه به اندازه ۳۶ ميليون مترمكعب بود از ابوالقاسم خان بختيار خريداري كند و بعد از اين كار محله تهرانپارس را ساخت. به تدريج فرانسويان اين محله را مدرنيزه كردند و حتي در زمان محمد رضاشاه پهلوي آمريكاييان در اين محله ساكن بودند كه بعد از انقلاب آن را ترك كردند. از روستاي مهدي آباد برروي نقشه تهرانپارس شرقي اثري ديده نمي شود. اين روستا متروكه شده و مهم ترين علت آن اين است كه سفارت آمريكا در آن زمان قنات اين روستا را خريداري كرد و به همين دليل در اين روستا، هيچ گونه زراعتي صورت نگرفته و در كل خالي از سكنه است. روستاي مجيد آباد هم يكي ديگر از روستاهاي شرق تهران است و بازهم با همان نام قديمي شناخته مي شود.

براساس سرشماري سال ۱۳۸۵مركز در محله تهرانپارس شرقي، ۵۸۵۸۳ نفر ساكن هستند و از اين تعداد ۳۹/۵۱ درصد مرد بوده و ۲۸۴۷۲ نفر يعني به ميزان ۶۱/۴۸ درصد زن هستند. در محله تهرانپارس شرقي در برابر هر ۱۰۰ زن، ۷/۱۰۵ مرد ساكن هستند. ۱۶۴۴۴ خانوار در اين محله ساكن هستند. هر خانواده به طور ميانگين ۴ عضو دارد. براساس آمار مشخص شده كه ۵۰۷۸۵ نفر يعني معادل ۶۸/۸۶ درصد باسواد بوده و تعداد بي سوادان محله ۲۹۳۰ نفر يعني معادل ۵ درصد است.

محله تهرانپارس شرقي براساس ادغام با محله خاك سفيد و به عنوان بخشي از محله جواديه به وجود آمد. محله تهرانپارس شرقي از شمال به بزرگراه وفادار، از جنوب به بزرگراه رسالت، و از شرق به خيابان سلطاني و خيابان ۱۹۶ و خيابان شفيعي و خيابان آيت الله طالقاني و خيابان ۲۰ متري محمدي و از غرب به بلوار كاظم و بلور شاهد منتهي مي شود. محله تهرانپارس شرقي از جنوب به منطقه ۸ شهرداري تهران و از غرب به تهرانپارس غربي و از شمال به كوهسار و از شرق به محله گلشن و محله جواديه محدود مي شود. مساحت اين محله ۱۸۵۵۹۴۵۸ مترمربع و ۵۸۵۸۳ نفر جمعيت دارد و در ناحيه ۶ شهرداري منطقه ۴ تهران واقع شده است.

ندارد

ايستگاه چهارراه تهرانپارس، اين ايستگاه از سمت شرق به غرب ايستگاه ابتدايي و از غرب به شرق ايستگاه پاياني قرار دارد و در كنار ترمينال شرق قرار گرفته و هتل شهر مهم ترين مركزي است كه به اين ايستگاه نزديك است. بزرگراه شهيد عباس دوران و بزرگراه ديگري بنام تهران ـ دماوند به اين ايستگاه نزديك هستند. حتي اين ايستگاه به فلكه اول تهرانپارس نيز نزديك است. تاكسي هاي ثابت و گذري در ايستگاه هاي مشخص شده مي توانند مسافران را به نواحي مختلف تهران جابجا مي كنند.

جايگاه پمپ بنزين رشيد تهرانپارس به شماره ۱۵۰ و جايگاه پمپ بنزين پروين براي سوخت رساني به ماشين هاي ساكنان و مهمانان آن ها احداث شده اند.

ايستگاه متروي تهرانپارس و فرهنگسرا، مسافران را به محله تهرانپارس شرقي جابجا مي كنند

در محله تهرانپارس شرقي مدارس زيادي وجود دارد كه از جمله مي توان به مدرسه علويه، ملت، شهيد گرامي و فرهنگ اشاره كرد. همچنين درمانگاه هاي تهرانپارس، هلال احمر، امام حسن مجتبي و امام جعفر صادق نيز در اين محله واقع شده اند و همه روزه پذيراي بيماران جهت مداوا هستند. مساجد، حضرت سيد الشهداء، امام جعفر صادق، حضرت امير و امام رضا نيز براي نمازهاي جماعت نيز تاسيس شده اند. همچنين سراي محله سلامت و محيط زيست و رسانه و فضاي مجازي، خدمات اجتماعي، هنر و ادبيات، ورزش و تفريحات سالم، ايمني و دوام، قرآن و عترت، جهاد و ايثار، علم و پژوهش، اخلاق و آموزش شهروندي نيز در محله تهرانپارس شرقي فعاليت مي كنند. باغ پرندگان در محله تهرانپارس شرقي قرار گرفته و بهترين محل تفرجگاهي به شمار مي رود. جنگل ۱۲۵ هكتاري لويزان نيز يك منطقه سرسبز و خوش و آب و هوايي است كه به خوش و آب و هوايي منطقه كمك شاياني مي كند. به طور مشابه جنگل تلو نيز همين كاربري را ايفا مي كند.