جلسه ای تحت عنوان جلسه پایش مسکن مهر برگزار گردید با این هدف که روند تکمیل و تحویل واحد های مسکونی مهر به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و زیر ذره بین برود. این جلسه که به میزبانی معاونت مسکن و ساختمان برگزار گردید که مسئولان این وزارت هم از حاضران در جلسه بودند. آنچه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، وضعیت تکمیل واحد های مسکونی مهر بود ضمن این که در خصوص شیوه حل مشکلات مربوط به تعاونی های مسکن نیز صحبت هایی ارائه گردید که این سخنان با هماهنگی های به عمل آمده با قوه قضائیه و وزارت نیرو، مورد بازبینی قرار گرفت.

مهم ترین مسائل و موضوعاتی که در این جلسه با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفتند شامل در نظر گرفتن برنامه ای توسط سازمان ملی زمین و مسکن، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهر های جدید بود که در راستای تکمیل واحد های مسکونی مهر زیر ذره بین رفت.

در جلسه برگزاری شورای هماهنگی مسکن، درباره تعیین تکلیف کردن واحد های مسکونی مهر، صحبت هایی به میان آمد و بحث هایی انجام گردید، که پس از این که هر سه دستگاه متولی پروژه مسکن مهر به بحث و تبادل نظر پرداختند، راهکار هایی را ارائه نمودند و راه های رفع مشکلات موجود را از نظر گذراندند، و بر اساس توافقات به عمل آمده مقرر گردید، همه معاونت های مربوطه در راستای تحقق برنامه های تدوین شده نهایت تلاششان را بکار بگیرند. بر اساس نتایج حاصل از این جلسه، مقرر گردید برای این که بتوانند مشکلات موجود بر سر راه تعاونی ها با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، و همچنین در راستای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به پرونده های قضایی و تهیه و تأمین زیرساخت های موجود، هماهنگی های لازم با قوه قضائیه به عمل آمده و با وزارت نیرو جلسه ها و هماهنگی هایی صورت بگیرد.

در این جلسه، مهرآبادی به عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در زمینه مسکن مهر، امینی که معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع را برعهده دارد، تابش به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نبیان به عنوان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، طاهرخانی که مدیرعامل شرکت عمران شهر های جدید است و علمداری به عنوان مدیرکل امور اعتباری بانک مسکن، حضور بهم رساندند.

  • منبع خبر : تی نیوز