بانک مسکن در راستای بهبود بازار مسکن از بسته ای رونمایی کرده است که یکی از قابلیت ها و نقاط مثبت آن ارائه تسهیلات بر اساس توان اقساط دهنده است. این پیشنهاد که انتظار می رود تا انتهای فصل بهار نهایی گردد بایستی توسط شورای پول و اعتبار به تصویب برسد تا امکان پیاده سازی و عملیاتی کردن آن میسر گردد.

بر اساس آمار های ارائه شده، در حال حاضر سقف تسهیلاتی که در اختیار زوجین برای خرید واحد های مسکونی قرار می گیرد ۱۶۰ میلیون تومان است. در حالی تنها ۱۶۰ میلیون تومان در قالب تسهیلات مسکن در اختیار زوجین تهرانی قرار می گیرد که به گفته مسئولین، رشد قیمت واحد مسکونی ظرف ۱۷ ماه گذشته بالغ بر ۱۰۰ درصد اعلام شده است که رقمی قابل توجه است. از این رو دولت در نظر دارد برای این که بتواند اقشار متوسط به پایین جامعه را صاحب خانه کند، راهکار هایی را در نظر گرفته و سیاست هایی را اتخاذ نماید. محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، که سکان این وزارت را از ۵ آبان به دست گرفته است، وعده داده است تا سال ۱۴۰۰، ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در اختیار کشور قرار خواهد داد، به عبارتی اسلامی بر این باور است که آن چه می تواند در شرایط فعلی کمک کننده بوده و بازار مسکن را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد، افزایش عرضه و تولید واحد های مسکونی است. این مقام مسئول عنوان می کند: در پیش گرفتن رشد سقف تسهیلات مسکن راه به جایی نمی برد و تنها سبب می شود با تورم بیشتری دست به گریبان شویم ضمن این که قدرت خرید متقاضیان را هرگز ارتقا نمی بخشد.

با همه این ها، آن چه سیستم بانکی برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع، آن را در دستور کارش قرار داده است، ارائه بسته ای است که می تواند شرایط را بهتر کرده و قدرت خرید متقاضیان مسکن را به نوعی بالا ببرد. به گفته مدیرعامل بانک مسکن، این بسته هم به طرف تقاضا توجه می کند و هم طرف عرضه را در کانون توجه قرار می دهد تا به این بهانه بتواند بهترین اثربخشی را در بازار مسکن داشته باشد. ابوالقاسم رحیمی انارکی، عنوان کرد: در این بسته تسهیلاتی را برای متقاضیان وام مسکن در نظر خواهیم گرفت که سقف این وام ها بر اساس توانایی اقساط دهنده برآورد خواهد شد، به عبارتی سقف وامی که از سمت دولت پرداخت خواهد شد، متغیر خواهد بود و توانایی و قدرت متقاضیان است که مشخص می کند او می تواند تا چه میزان از وام و تسهیلات پرداختی بهره ببرد. ایشان در خصوص خانوار هایی که اجاره نشین هستند، این طور گفته است: برای این که بازار اجاره نیز به شرایط بهتری برسد، بانک مسکن برای نخستین بار وارد این بازار شده است و در نظر دارد در راستای تعدیل سازی این بازار از ابزار های مناسب استفاده کند.

از دیگر مواردی که در این بسته تعبیه شده است، رشد سقف تسهیلات خرید مسکن است. به گفته رحیمی انارکی، سقف تسهیلات لحاظ شده برای ساخت واحد های مسکونی در تهران به ازای هر واحد نهایتا ۱۷۰ میلیون تومان ارتقا یافته است در حالی که این رقم در سال گذشته معادل ۱۱۰ میلیون تومان بوده است و در سال جاری برای بهتر کردن شرایط حدود ۶۰ میلیون تومان به این رقم اضافه شده است. در مرکز استان ها این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان تغییر می یابد، ضمن این که در دیگر شهر ها معادل ۱۳۰ میلیون تومان است و در مناطقی که کمتر توسعه یافته اند به ۱۱۰ میلیون تومان هم می رسد.

به زعم این که بیشتر اعضای شورای عالی پول و اعتبار با بسته ارائه شده از سوی بانک مسکن موافق هستند با این وجود کماکان این طرح به تصویب این نهاد نرسیده است.

  • منبع خبر : شهرخبر