منطقه ۴ تهران را می توان به عنوان یکی از مناطقی معرفی کرد که کماکان امکان پیدا کردن واحد هایی با قیمت های مناسب در آن وجود دارد. به زعم این که در این منطقه از تهران همچون دیگر مناطق شاهد رشد قیمت مسکن بودیم با این حال باز هم می شود در این منطقه، بافت های فرسوده را مشاهده کرد، عاملی که سبب می شود بتوانیم واحد هایی با قیمت های مناسب تر را در این منطقه شاهد باشیم.

بررسی فایل های موجود برای عرضه در منطقه ۴ تهران، نشان می دهد، می شود آپارتمان هایی با تمام گروه های سنی در این منطقه مشاهده نمود، با این حال برخی از واسطه های ملکی عنوان می کنند واحد هایی که دارای امکاناتی مانند پارکینگ و آسانسور هستند و یا دارای سند های قولنامه ای هستند در این منطقه زیاد است، و بیشتر فایل هایی که توسط بنگاه های معاملاتی طی هفته های اخیر عرضه شده اند، در زمره این دسته از آپارتمان ها قرار داشته اند.

با این حال یکی از مهم ترین ویژگی هایی که در میان آپارتمان های این منطقه از تهران مشاهده می شود، نوساز بودن آن هاست، به عبارتی، بسیاری از متقاضیان مایلند واحد هایی که انتخاب می کنند کلید نخورده و نوساز بوده که می شود این واحد ها را با تعداد زیادی در منطقه ۴ تهران مشاهده کرد. در هر ماه، چیزی حدود نصف معاملاتی که در این منطقه از تهران انجام می شود مربوط به واحد هایی است که نوساز هستند. با این حال بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که بیشتر واحد های نوسازی که در منطقه ۴ قرار دارند دارای متراژ های بزرگ هستند، از این رو، باز هم می توان ادعا کرد خریداران و متقاضیان مصرفی دقیقا واحد هایی که مدنظرشان است را نمی توانند در این منطقه بیابند، یعنی مشکل کمبود فایل هایی که هم نوساز باشند و هم کم متراژ در این منطقه نیز مشاهده می گردد.

این روز ها به سختی می توان قیمت های پیشنهاد شده از سوی مالکان را ارزیابی کرد، به عبارتی نمی توان به سادگی یک گزاره قطعی را در خصوص وضعیت قیمت های موجود در این مناطق عنوان نمود. با این حال شمار واحد هایی که با قیمت های ناعادلانه و گزاف در بازار مسکن منطقه ۴ عرضه شده اند در مقایسه با این واحد ها در منطقه ۵، بیشتر است. با وجود این که منطقه ۴ را به عنوان دومین منطقه پرمعامله تهران می شناسند، با این حال وضعیت رشد قیمت در منطقه ۴ از منطقه ۵ معقول تر و عادلانه تر بوده است.

نگاهی به قیمت واحد مسکونی در منطقه 4 تهران

نگاهی به قیمت واحد مسکونی در منطقه ۴ تهران

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد