بررسی آمار های منتشر شده حاکی از آن است که هزینه های ساخت واحد مسکونی طی ماه های اخیر با رشد زیادی همراه بوده است مکه دلیل این اتفاق را می توان به رشد قیمت مصالح ساختمانی و رش قیمت زمین نسبت داد. گزارش هایی که از سوی نهاد های رسمی منتشر شده اند این ادعا را ثابت می کنند. بررسی های انجام شده در خصوص هزینه ساخت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران در نیمه دوم سال ۹۷ حاکی از آن است، که این رقم بر اساس رشد قیمت هایی که در قیمت زمین و قیمت مصالح ساختمانی اتفاق افتاده است، مرز ۳ میلیون تومان را هم پشت سر گذاشته است که رقم چشمگیر و قابل توجهی است.

آمار ها حاکی از آن است، در تمام شهر های کشور بر حسب رشد قیمت مسکن، سرمایه گذاری هایی که در حوزه مسکن و ساختمان اتفاق می افتد دچار تغییر می گردد، به عبارتی زمانی که قیمت زمین و قیمت دلار و قیمت نهاده های ساختمانی با رشد همراه می شوند، سرمایه گذاری در حوزه مسکن افت پیدا می کند و تعداد کمتری سرمایه گذاری در این حوزه را در دستور کار قرار می دهند. بر اساس این که اتفاقاتی که رخ می دهند چقدر بر بازار مسکن اثرگذارند، حجم سرمایه گذاری های ساختمانی در نتیجه آن ها متفاوت خواهد بود. در این میان بسیاری از فعالان حوزه مسکن عنوان می کنند مهم ترین فاکتوری که بر زیاد شدن قیمت مسکن اثرگذار بوده است، رشد قیمت زمین است. زمین که به عنوان عرصه هم از آن یاد می کنند، همان مکانی است که ساخت و ساز را در آن انجام می دهند که سال هاست در پایتخت از طریق واحد های مسکونی تخریب شده چنین زمین هایی را برای تولید مسکن انتخاب می کنند. بر حسب این که در دوره رکود و یا رونق قرار داریم هزینه هایی که با کمک گرفتن از آن ها می توان در راستای ساخت مسکن گام برداشت، متفاوت خواهد بود. عموما عنوان می کنند قیمت زمین چیزی حدود به ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت واحد های مسکونی را تشکیل می دهد، با همه این ها آمار ها نشان می دهد به این متغیر کمتر از دیگر متغیر های ملکی توجه نشان داده می شود.

حتی آنان که به عنوان خریداران واحد های مسکونی در بازار مسکن نقش فعالی دارند، زمانی که با رشد قیمت مسکن مواجه می شوند در تحلیل عوامل مؤثر در رشد قیمت ها از همه عوامل یاد می کنند به جز قیمت زمین و معمولا قیمت زمین را از قلم می اندازند.

با این وجود طی یک سالی گذشت، سه فاکتور مهم در رشد بی محابای قیمت اثر گذاشتند و افزایش قیمت مسکن را رقم زدند. آمار ها حاکی از آن بود، در سال ۹۷، قیمت ملک کلنگی سبب شد قیمت واحد های مسکونی نوساز روند رو به رشدی داشته باشد، که در برخی از مناطق این تأثیر مشهودتر بوده است. علاوه بر قیمت زمین، هزینه هایی که صرف ساخت و ساز می شود از دیگر فاکتور های مهم است.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد