مروری بر وضعیت بازار اجاره در منطقه ۵ تهران حاکی از آن است که در این منطقه مالکان واحد های مسکونی قیمت های پیشنهادی خود را برای اجاره مسکن افزایش داده اند. عموما از نیمه های اردیبهشت ماه تا اواخر شهریور هر سال به عنوان فصل جابه جایی شناخته می شود به این معنا که در این ماه ها، میزان جابه جایی در بیشترین مقدار ممکن قرار دارد و حجم انتقال و جابه جایی ها بسیار زیاد است، ضمن این که سه فصل تابستان تمام آنان که قصدشان جابه جایی و نقل مکان کردن است تمام تلاششان را می کنند واحد مناسب پیدا کنند و عموما با آغاز پاییز همه مستأجران در واحد های خود مستقر شده اند.

در این بازه های زمانی، موجران هم که مشاهده می کنند مستأجران اصرار به جایه جایی و مستقر شدن در این ماه های سال را دارند، عموما تلاش خود را به کار می گیرند و میزان اجاره بها را افزایش می دهند. پرمعامله ترین و پرتقاضاترین منطقه در تهران از میان مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه ۵ می باشد. بررسی شرایط بازار اجاره در این منطقه از تهران نشان می دهد، پیرو رشد قیمت مسکن طی ماه های اخیر، موجران و مالکان واحد های مسکونی، درصدد افزایش نرخ اجاره بها در آمده اند و قیمت های بیشتری را برای اجاره بها عنوان می کنند. این امر سبب شده است شاهد رشد تعداد فایل های عرضه باشیم که دارای قیمت های نامتعارف هستند، و در تعدادی از فایل ها غیرمنصف بودن قیمت ها کاملا محسوس می باشد.

برخی از واسطه های ملکی عنوان می کنند در این منطقه از تهران قیمت های پیشنهادی از سوی موجران به عنوان اجاره بهای واحد های مسکونی به شدت افزایش یافته و از قدرت مستأجران واقعا بیشتر است به عبارتی تعداد فایل های عرضه شده ای که دارای فاصله قیمیت زیادی با توان مستأجران دارند زیاد است به خصوص فایل هایی که به تازگی عرضه شده اند و جدیدا توسط موجران قیمت گذاری شده اند. به گفته واسطه های ملکی این دست از موجران در نهایت ناگزیرند قیمت های پیشنهادی خود را متعادل تر کنند چرا که در نتیجه رشد قیمت ها و تورمی که بسیار بالا گزارش شده است، مستأجران نمی توانند با چنین قیمت هایی به اجاره واحد های مسکونی بپردازند و پرداخت این قیمت ها برای آن ها بسیار سنگین است. در شرایط کنونی مستأجران نمی توانند قیمت هایی با ۲۰ درصد افزایش به نسبت قیمت های سال گذشته را قبول کنند و قدرت مالی آن ها چنین اجازه ای را به آن ها نمی دهد، به عبارتی آستانه تحمل مستأجران دیگر لبریز شده است.

مروری بر وضعیت بازار اجاره در پنجمین منطقه از تهران

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد