محمدرضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: تفکیک بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی در قالب یک طرح ارائه شده است و استارت این طرح از دو هفته دیگر در مجلس مشاهده خواهد شد.

ایشان با تأکید بر این نکته که مجلس به دنبال کنترل کردن و مدیریت کردن قیمت مسکن است، اظهار داشتند: از ماه ها پیش قابل پیش بینی بود که بازار مسکن به شرایط فعلی می رسد و این چنین رشد قیمت ها را تجربه می کند، به واسطه این امر من نامه ای به ریاست جمهوری ارسال نمودم و در خصوص کنترل وضعیت مسکن نکاتی را یادآور شدم.

ایشان با اشاره به این که حوزه کاری و مسئولیت های وزارت راه و شهرسازی بسیار گسترده است، اظهار داشتند: بخش مسکن در میان این مسئولیت ها به نوعی گم شده و گویا از نظر دور مانده است. وی ادامه داد: با این حال بخش مسکن به شدت بر اقتصاد کشور تأثیرگذار است و می تواند شرایط اقتصادی را تا میزان زیادی دستخوش تغییر سازد، از این رو به نظر می رسد وزیر راه و شهرسازی به تنهایی نمی تواند به تمام این امور رسیدگی کرده و همه آن ها را همزمان مدیریت و کنترل نماید.

ایشان در ادامه به سیاست گذاری های اشتباه دولت در بازار مسکن اشاره کردند و تصریح نمودند: راهکار های غلط و سیاست های اشتباه دولت، سبب شده است در حوزه مسکن شاهد رشد قیمت باشیم و عقیده من این است که اگر تفکیک بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی را در پیش بگیریم به شیوه بهتری می توان مسکن را کنترل و مدیریت کرد.

کمیسیون عمران: وزیر راه و شهرسازی باید در صحن علنی مجلس حضور پیدا کند

رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخشی از صحبت هایش این طور گفت: ما در این خصوص هشدار هایی را به وزیر راه و شهرسازی ارائه نموده ایم و تنها دو هفته به ایشان زمان داده ایم تا برای خواباندن موج تلاطم و التهاب در این بازار، راهکار ها و پیشنهاد هایی را مطرح نماید. من از جناب آقای لاریجانی خواسته ام وزیر راه و شهرسازی در راستای پاسخ دهی به سؤالاتی که نمایندگان در ذهن دارند، در صحن علنی مجلس حضور به هم برسانند.

ایشان صحبت هایشان را این طور پایان دادند: طرح تفکیک کردن بخش مسکن از وزارت راه و شهرسازی ظرف دو هفته آینده استارت می خورد.

  • منبع خبر : شهرخبر