مجید کیانپور به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، اظهار نمود: برخی از نمایندگان عنوان کرده اند، وزیر راه و شهرسازی باید راهکار هایی را برای کنترل بازار مسکن ارائه دهند و از اسلامی برای اداره و مدیریت بازار مسکن انتقاد کرده اند، با این حال اسلامی بار ها عنوان کرده است بازار مسکن تنها در کنترل وزارت راه و شهرسازی نیست و فاکتور های زیادی وجود دارند که این بازار را دستخوش تغییر می سازند.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: در جلسه ۱۶ شهریور ماه، اسلامی در جلسه کمیسیون عمران مجلس حاضر گردید تا گزارشاتی را در خصوص بازار مسکن ارائه نماید.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اسلامی به عنوان مهم ترین برنامه های در دست دولت برای کنترل بازار مسکن به ساخت ۴۰۰ هزار مسکن اشاره نمود ضمن این که اظهار داشت: در نظر داریم طرح جامع مسکن را از نظر بگذرانیم بلکه بتوانیم تولید مسکن را رونق داده و این بازار را به شرایط بهتری برسانیم.

وی با بیان این که برخی از نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی انتقاد کرده اند، عنوان نمود: ایشان در مواجهه با انتقاداتی که عدم توانایی وزارت راه در ساماندهی بازار مسکن را نشانه گرفته بودند، عنوان کرد: تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا ثبات را به بازار مسکن برگردانیم، اما بازار مسکن تنها در چنگ وزارت راه نیست و سیاست گذاری های مختلفی وجود دارند که این بازار را تحت تأثیر قرار می دهند.

  • منبع خبر : مشرق نیوز