رئیس کل بانک مرکزی در خصوص گام های برداشته شده برای افراد سیل زده اظهار داشت: برای دو بخش کشاورزی و مسکن در بخش هایی که توسط سیل تخریب شدند و آسیب دیدند، ۵ هزار میلیارد تومان وام قرض الحسنه با بازه های ۷ ساله و ۱۵ ساله در نظر گرفته شده است. وی اذعان نمود: تمام خواسته ما از بانک ها این است که چنین مبالغی را هر چه سریع تر پرداخت نموده و در اختیار واجدین شرایط قرار دهند.

عبدالناصر همتی این طور صحبت هایش را ادامه داد: با توجه به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مهم ترین اهداف بانکداری در کشور، از بارزترین اولویت نظام های بانکی بایستی تأمین نقدینگی برای بنگاه های تولیدی کشور باشد بنابراین باتوجه به شناختی که بانک ها از بنگاه های تولیدی در کشور دارند لازم است پشتیبانی و حمایت از آن ها را در دستور کار قرار داده و در این راستا آغاز به کار کنند.

ایشان با تأکید بر این نکته که موانعی که بر سر راه واحد های تولیدی قرار دارند زیادند، تصریح نمودند: بدون این که چنین موانعی را برطرف نماییم صرفا تأمین منابع مالی نمی تواند گره گشا بوده و کمک کننده باشد. همتی اظهار نمود: با این حال با توجه به این که بانک ها باید بنگاه های تولیدی را بشناسند و نیاز های مالی اعتباری آن ها رفع کنند، انتظار می رود در این راستا گام های ارزشمندی برداشته شود.

وی با بیان این که در دو بخش کشاورزی و مسکن چیزی حدود به ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه ۷ و ۱۵ ساله اختصاص داده شده است، اظهار داشت: از مدیران بانک ها می خواهیم با توجه به سهمیه های در نظر گرفته شده سریع تر این اعتبارات را به دست واجدین شرایط برسانند.

  • منبع خبر : مهر نیوز