رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، با بیان این که ظرف ۵ تا ۶ سال گذشته نه تنها سیاست گذاری های درست و صحیحی در بازار مسکن اتفاق نیفتاده است بلکه تمام سیاست گذاری ها به صورت واژگون بوده است، تصریح نمود: همه این عوامل در کنار هم سبب شدند شاهد شرایط فعلی در بازار مسکن باشیم و این بازار هر روز شاهد وضعیت دشوارتری باشد.

وی با اشاره به این که وضع اجاره بها تأسف بار است و بسیاری از افراد نمی توانند چنین اجاره های گزاف و گرانی را پرداخت نمایند، اذعان نمود: بازار مسکن تحت تأثیر فاکتور ها و عوامل زیادی است که از جمله آن ها می توان ارز را نام برد.

این مقام مسئول، این طور صحبت هایش را ادامه داد: با توجه به این که قیمت ارز دچار نوسان می شود، بازار مسکن هم تغییراتی را دائما در حال تجربه است، از طرفی تورمی که در کشور حکم فرماست خواه ناخواه بر بازار مسکن اثر می گذارد و سبب می شود شاهد شرایط بدتری در این بازار باشیم.

ایشان در بخشی از صحبت هایشان اذعان نمودند: سیاست گذاری هایی که در بازار مسکن صورت می گیرد از دیگر فاکتور های اثرگذار بر بازار مسکن است، به عبارتی اتخاذ تصمیمات و راهکار های نامناسب سبب می شود شاهد شرایط بحرانی و نامناسبی در بازار مسکن باشیم، زمانی که تا چند سال به پروژه های چون مسکن مهر نگاه بد می شد و تصمیم گیری های درستی اتخاذ نمی گردید بدیهی است که نتیجه اش شرایطی است که در حال حاضر شاهدش هستیم.

ایشان در ادامه اظهار داشتند: سؤال مهمی که باید از خود بپرسیم این است که آیا ما مسکن را به عنوان بازاری می شناسیم که اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد و در سرمایه گذاری های اجتماعی دخیل است؟

حاجی بابایی در ادامه صحبت هایش به شاخص هایی اشاره نمود که بر اقتصاد اثر می گذارند. وی عنوان کرد: بر اساس برآورد های انجام شده، چیزی حدود ۲۷ درصد از تغییرات شاخص اقتصادی و ۳۶۰۰ کار و اشتغال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به بازار مسکن مرتبط می شوند و تحت تأثیر این بازار هستند، این درحالی است که در بسیاری از مواقع بازار مسکن از نگاه دور می ماند و مورد بی مهری ها قرار می گیرد.

نماینده مردم شریف همدان در مجلس، اذعان نمود: یکی از فاکتور های مهمی که در ایستایی بانک ها دخیل است، بازار مسکن است، این درحالی است که مسکن از دسترس آن ها خارج گردیده و آن ها به سود های بیشتری می اندیشند، این عامل سبب شده دلالی بر بازار حاکم گردد و کاملا مشهود مشاهده شود، ضمن این که به خرید و فروش واحد های مسکونی دست می زنند، که این سبب می شود بازار مسکن مملو از سرمایه گذاری شود و قیمت دائما به صورت تصاعدی بالا برود.

ایشان با بیان این نکته که ظرف ۵ سال اخیر در حوزه مسکن شاهد سیاست گذاری های نادرست و راهکار های غلطی بوده ایم، اذعان نمود: حتی در این بازه های زمانی شاهد بکارگیری سیاست های واژگون در بازار مسکن بوده ایم، و همه این ها سبب شده در حال حاضر شاید چنین شرایطی در این بازار باشیم.

وی افزود: برای این که بتوانیم بازار مسکن را از این شرایط نجات دهیم لازم است تمام موارد گفته شده را در کانون توجه قرار داده و همه آن ها را به نکاتی مثبت و قوی بدل سازیم، ضمن این که ورود بیشتر بخش های خصوصی به بازار مسکن می تواند راه گشا بوده و کمک کننده باشد.

  • منبع خبر : شهرخبر