طی روز های اخیر اوراق بهادار با میانگین قیمت ۵۰ هزار تومان خرید و فروش شده اند، از این رو با توجه به این که زوج های ایرانی در کجای کشور ساکن هستند می توانند از ۶ میلیون تومان تا ۱۰ میلیون تومان را برای اخذ اوراق بهادار هزینه کرده و تسهیلات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. چنانچه مایل به دریافت وام جعاله هم باشند، برای اخذ این وام نیاز است دو میلیون تومان دیگر را هم کنار بگذارند.

در آخرین روز از معاملات انجام شده در بازار فرابورس تهران، قیمت فروش اوراق بهادار با کمی رشد و افزایش همراه بوده است، تا جایی که بیشتر تسه ها با میانگین قیمتی ۵۰ هزار تومان به فروش رسیده اند.

امتیاز ثبت شده برای تسهیلات مسکن در خرداد ماه سال ۹۶، ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است ضمن این که قیمت ثبت شده برای این اوراق در مرداد ماه ۵۰ هزار تومان بوده است. از میان اوراقی که اخیر در بازار فرابورس کشور منتشر شده اند، اوراق مربوط به فروردین ماه وجود دارد که زمان زیادی تا منقضی شدن آن ها باقی است، و قیمت فروش آن ها در محدوده ۵۱ هزار تومان عنوان شده است. قیمت اعلام شده برای این اوراق در آذرماه سال ۹۷، نیز ۵۱ هزار تومان برآورد شده بود.

در این نوشته، آن چه زیر ذره بین رفته است، هزینه وام مسکن برای اقشار متوسط جامعه می باشد با توجه به این که قیمت هر برگ تسه ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

زوج های تهرانی برای این که بتوانند وام مسکن با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت نمایند، لازم است ۲۰۰ اوراق تسه را دریافت و اخذ نمایند، برای تهیه این اوراق، پرداخت ۱۰ میلیون تومان هزینه الزامی است، برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله نیز لازم است ۴۰ برگ تسه اخذ گردد، که نیاز به پرداخت ۲ میلیون تومان هزینه است. از این رو برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی لازم است چیزی حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت شود.

زوج هایی که در شهر هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر زندگی می کنند قادرند نهایتا ۸۰ میلیون تومان وام دریافت کنند، برای تهیه این تعداد اوراق لازم است، ۱۶۰ برگ اوراق بهادار خریداری نمایند، بنابراین لازم است ۸ میلیون تومان را برای اخذ این اوراق کنار گذاشته و در صورت تمایل دو میلیون هم برای وام جعاله را پرداخت کنند. بنابراین می توانند برای دریافت ۱۰۰ میلیون وام، ۱۰ میلیون تومان بپردازند.

در شهر هایی با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر، بایستی ۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که دریافت این اعتبار با خرید ۱۲۰ برگ بهادار میسر خواهد بود، و ۶ میلیون تومان را لازم است برای این میزان تسهیلات پرداخت نمایند. در مجموع با در نظر گرفتن وام جعاله، می شود وام ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرد و ۸ میلیون تومان را برای اخذ اوراق تسه بپردازد.

مجرد های تهرانی قادرند ۶۰ میلیون تومان وام دریافت نمایند، این رقم برای مجرد هایی که در مراکز استانی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر زندگی می کنند به ۵۰ میلیون تومان می رسد، و برای ساکنان دیگر شهر ها به ۴۰ میلیون تومان تغییر می یابد. از این رو تعداد اوراقی که هر کدام باید دریافت نماید به ترتیب ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار می شود.

بنابراین مجرد های تهرانی لازم است ۶ میلیون تومان پرداخت نمایند، این رقم برای مجرد های ساکنان مراکز استان هایی با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به ۵ میلیون تومان می رسد و در دیگر شهر ها به ۴ میلیون تومان می رسد. آنان که مایلند وام جعاله دریافت نمایند علاوه بر این نیاز است ۲ میلیون تومان نیز هزینه بپردازند.

این اوراق بهادار را می توان در بازار معاملات فرابورس ایران، خرید و فروش نمود. ارزش اسمی عنوان شده برای هر برگ ۵ میلیون ریال می باشد. مدت اعتباری که برای هر کدام از آن ها لحاظ شده است، نهایتا دو دوره شش ماهه قابل تمدید می باشد.

با توجه به این که چه مدت تا تمام شدن اعتبار این اوراق باقی مانده است، اعتبار در نظر گرفته شده برای فروش آن ها متفاوت خواهد بود. چنانچه مدت اعتبار این اوراق تمام شود، دیگر نمی توان از آن ها استفاده نمود و وجود پرداختی برای تهیه آن ها، به خریداران برگردانده نخواهد شد.

  • منبع خبر : شهرخبر