سید مازیار حسینی به عنوان معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، کمیته ای در وزارت راه و شهرسازی جدیدا فعالیتش را استارت زده است که آن را تحت نام کمیته سقف اجاره بهای مسکن معرفی می کنند. به گفته این مقام مسئول، مهم ترین رسالتی که این کمیته بر عهده دارد حمایت از مستأجران با کمک گرفتن از ابزار های مالیاتی است.

آنان که با این طرح موافقت خود را اعلام کرده اند بر این باورند با اجرای سقفی برای اجاره بهای واحد های مسکونی این امکان برای موجرانی که قرارداد هایشان را با مستأجران تمدید می کنند و از سقف تعیین شده بیشتر اجاره بها نمی گیرند، فراهم می شود که از پرداخت مالیات معاف شوند و چنین ابزار هایی ضمن این که تمایل افراد را به عرضه واحد هایشان افزایش می دهد سبب می شود شاهد کنترل نرخ اجاره بها و ثبات قیمت ها باشیم. اگر این طرح اجرا شود، موجران راغب می شوند مدت اجاره را به بیش از یک سال افزایش دهند، ضمن این که میزان رشد نرخ اجاره بها در نیمه دوم سال مشخص می گردد که بر این اساس خانواده ها با آرامش بیشتری می توانند برای اجاره واحد های مسکونی برنامه ریزی نمایند.

در مقابل افرادی قرار دارند که به شدت با اجرای چنین طرحی مخالفند و ادعا می کنند با اجرا شدن این طرح و تعیین سقف برای میزان اجاره بها، قرارداد های صوری در میان افراد بسته می شود، ضمن این که اگر مالکان واحد های مسکونی احساس نارضایتی از این امر کنند از بازار فاصله می گیرند و دیگر در این بازار ورود پیدا نخواهند کرد. این عامل سبب افت میزان عرضه به بازار مسکن می شود و رشد نرخ اجاره بها را افزایش می دهد. با این حال مهم ترین سؤالی که در این شرایط مطرح می شود این است که تعیین سقف برای نرخ اجاره بها چه اثری بر این بازار خواهد داشت؟

سید حسین افضلی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: بر این باورم که کلیات این طرح مشکلی ندارد و کمک کننده است اما جزئیات چنین طرحی را باید به دقت مورد بررسی قرار دارد و زیر ذره بین برد. وی اظهار داشت: باید به بررسی این موضوع بپردازیم که با تعیین کردن سقف برای اجاره بها، احتمال این که قرارداد های صوری تنظیم کنند چقدر است؟

نماینده مردم اقلید در مجلس عنوان نمود: اگر دولت لایحه ای را تدوین نموده است که بر اساس آن می توان سقفی را برای اجاره بها تعیین کرد بهترین کار این است که چنین لایحه ای را در اسرع وقت به مجلس ارائه دهد، با توجه به این که نرخ مسکن و اجاره بها دائما رو به رشد است و بسیاری از افراد نمی توانند چنین مبلغ هایی را به عنوان نرخ اجاره بها بپردازند.

وی با اشاره به این که مسئله مسکن در حال حاضر مسئله مهم و جدی است، عنوان نمود: باید برای کنترل این بازار، گامی بزرگ برداشته شود و اقداماتی مهم در دستور کار قرار بگیرند.

  • منبع خبر : شهرخبر