بر اساس گزارش های ارائه شده، یکی از واحد های مسکونی مهر واقع در کاشمر طی روز های اخیر به واسطه یک آتش سوزی، با مشکلاتی دست به گریبان بوده است. به گفته امیرنژاد رحیم، محل آتش سوزی، پارکینگ یکی از واحد های مسکونی مهر کاشمر بوده است که در اثر این حادثه، سه هزار جفت کفش به واسطه عدم استفاده از شیوه های مناسب نگهداری، دچار آتش سوزی شده اند که اگر نکات ایمنی در ساخت چنین واحد هایی رعایت می گردید بی تردید شاهد این چنین حادثه هایی نبودیم.

وی با بیان این که شمار انبار های غیراستانداردی که به این شیوه ساخته شده باشند در شهرستان کاشمر به شدت زیاد است، عنوان کرد: می توان ادعا کرد تنها ۵ درصد از انبار های ساخته شده در این ساختمان ها استاندارد و بر اساس اصول هستند و باقی واحد ها دارای انبار هایی غیراستاندارد می باشند. بنابراین امکان چنین آتش سوزی هایی در بسیاری از واحد هایی موجود میسر می باشد.

مسئول سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کاشمر، عنوان کرد: متأسفانه توجه مردم به مسائل و نکات ایمنی به شدت کمرنگ است و این بی توجهی خود نکته بسیار مهمی است که به راحتی نادیده گرفته می شود و موجب اتفاقات ناگوار می گردد. بر این اساس حتی فرهنگ سازی های انجام شده هم راه به جایی نمی برند و باعث بهبود وضعیت نمی شوند.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: در آتش سوزی صورت گرفته طی روز های اخیر در کاشمر چنانچه نیرو های آتش نشانی کمی دیرتر می رسیدند یا اطلاع رسانی از آتش سوزی کمی دیرتر اعلام می شد بی شک آن چه شاهدش بودیم بسیار ناگوارتر بود.

ایشان در بخشی از صحبت هایشان اظهار داشتند: به واسطه کیفیت پایین مصالح ساختمانی استفاده شده در واحد های مسکونی مهر کاشمر، ترک خوردگی قسمتی از سازه ها مشاهده گردید، که این نشان می دهد مسئولان مجتمع ها نسبت به ایمنی بی توجه بوده اند. ایشان با اشاره به این که استاندارد های لازم برای استفاده از محیط پارکینگ به عنوان انبار، در چنین ساختمان هایی رعایت نشده بود، در واقع از محیط پارکینگ در این مجتمع استفاده های غیراصولی به عمل آمده بود.

وی افزود: نکات ایمنی در واحد های مسکونی مهر کاملا کمرنگ است و به زعم این که به کررات چنین نکاتی را به مسئولان یادآور شده ایم با این حال باز هم عدم رعایت نکات ایمنی در چنین ساختمان هایی مشاهده می شود.

ایشان با تأکید بر این نکته که عدم وجود امکانات لازم در ساختمان سبب شده بود آنان که ساکن طبقات بالایی بودند به شدت تحت تأثیر دود باشند، اذعان نمود: از آن جا که نمی توانستند به دلیل ازدیاد دور حتی از مجتمع خارج شوند به پشت بام این خانه ها پناه برده بودند.

ایشان در انتهای صحبت هایشان، خطاب به شهروندان اعلام کردند: حتما از انبار هایی استفاده نمایید که کاملا استاندارد هستند و دپوی غیراستاندارد وسایل به هیچ عنوان کار صحیحی نیست. وی ادامه داد: چنانچه ناگزیر شدید دست به دپوی وسایل بزنید حتی الامکان تلاش کنید به صورت تفکیک شده و در چندین محل متفاوت این کار را عملیاتی نمایید.

  • منبع خبر : شهرخبر