مقام مسئول مسکن مهر پردیس اظهار داشت: تسهیلات در نظر گرفته شده برای تقسیط پرداخت باقی مانده آورده متقاضیان واحد های مسکونی مهر، به مدت یک ماه تمدید شده است. وی افزود: چنانچه این متقاضیان در بازه مشخص شده آورده های خود را تکمیل نکنند، متناسب با ضوابط و قوانین وضع شده با آن ها برخورد خواهد شد و در راستای جابه جایی واحد ها، اقداماتی صورت خواهد گرفت.

علی اصغر جاودان فر، اذعان نمود: از مهم ترین و بزرگ ترین پروژه هایی که در سطح کشور با هدف خانه دار کردن مردم عملیاتی شده است، می توان پروژه مسکن مهر را نام برد که ساخت ۸۲ هزار واحد مسکونی را محقق نمود. این مقام مسئول، تصریح نمود: این پروژه که از عظیم ترین پروژه های کشوری می باشد رو به اتمام است و در آخرین مراحل عملیاتی خود قرار دارد، که از جمله مهم ترین دغدغه هایی که در حال حاضر شرکت عمران پردیس با آن دست به گریبان است، می شود تکمیل این واحد ها را نام برد، به عبارتی تمام تلاشمان را به کار خواهیم بست تا هر چه سریع تر ساخت چنین واحد هایی را به نقطه پایان برده و به اتمام برسانیم.

از تمام کسانی که واحد هایشان تکمیل است اما تاکنون موفق نشده اند آورده های خود را تکمیل نمایند تقاضا داریم سریع تر در این راستا گام برداشته و آورده های خود را تکمیل نمایند.

وی اذعان نمود: تسهیلات ویژه ای که برای تقسیط آورده متقاضیان در نظر گرفته شده بود به مدت یک ماه تمدید شده است، و شرکت عمران در جهت تأمین رفاه مالکان واحد های مسکونی مهر، مدت زمان تقسیط آورده این واحد ها را به مدت یک ماه و تا انتهای خرداد ماه تمدید نموده است تا مالکان بتوانند در بازه طولانی تری در این زمینه اقدام نمایند.

وی این طور گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگر مالکان چنین واحد هایی، بهتر است مالکان سریع تر آورده های خود را تکمیل کرده و در این راستا گام بردارند.

ایشان با بیان این که حدود ۵۰ درصد از متقاضیان، آورده های خود را تکمیل نموده و امور مربوطه را به نقطه پایان رسانده اند، اظهار داشتند: چنانچه دیگر متقاضیان در بازه ها تعریف شده آورده هایشان را تکمیل نکنند ناچار می شویم بر اساس ضوابط مقرر گردیده، برای جابه جایی این واحد ها اقدام کنیم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز