بررسی های میدانی حاکی از آن است که تعدادی از سازندگان واحد های مسکونی، در حالی که پیش فروش واحد های خود را اعلام نکرده اند، آپارتمان هایی که کماکان در دست ساخت هستند را به عنوان آپارتمان های آماده فروش، معرفی کرده و آماده عرضه آن ها هستند.

با استناد به گزارشات ارائه شده، چنین مسئله ای مربوط به یک الی دو ماه گذشته بوده است که اثراتش در حال حاضر برای خریداران رؤیت گردیده است. قرارداد هایی که برای فروش این واحد ها تنظیم شده است در حکم قرارداد واحد های مسکونی آماده بوده است و قیمتی که برای این واحد ها عنوان شده، قیمت واحد های آماده به فروش بوده است، حال آن که چنین آپارتمان هایی در عمل آماده نبوده و غیرقابل استفاده می باشند. از این رو خریدار پس از خرید چنین واحد هایی راهی برای دفاع و پیگیری شرایط به لحاظ قانونی ندارد. زمانی که واحدی را پیش فروش می کنند در معامله قراردادی مخصوص این دست از واحد ها تنظیم می شود که در قرارداد مربوطه، قید شده است پرداخت وجه متناسب با میزان پیشرفت عملیات ساخت و ساز می باشد، ضمن این که تک تک قسمت هایی از ساختمان که تکمیل نشده است در قرارداد قید می گردد و زمان مربوط به تکمیل هر کدام از قسمت ها نیز در همان قرارداد مقرر شده و مشخص می گردد. با این حال در شرایط فعلی، واحد های مسکونی ناتمام را به شکلی غیرقانونی و تقلبی پیش فروش می کنند. با توجه به این که در چنین قرارداد هایی واحد را نوعی واحد آماده فروش معرفی می کنند بنابراین مسئول قسمت های ساخته نشده یا تکمیل نشده معین نمی باشد و این موضوع شفاف نیست، آیا این خریدار است که باید واحد های ناتمام را تکمیل و قابل استفاده کند و یا بایستی تعهداتی از سازنده برای تکمیل این واحد ها گرفته شود؟ بر اساس قرارداد هایی که در شرایط فعلی تنظیم شده اند، چنین امکانی وجود ندارد. با این حال می توان این راهکار را در دستور کار قرار داد که پس از عقد قرارداد معامله این واحد ها، تعهد سازنده به تکمیل واحد های مسکونی قابل وصول خطاب گردد. برای این که بتوانیم میزان ضمانت این قرارداد ها را افزایش دهیم، لازم است، خریدار به همراه فردی که کارشناس ساختمان است و چم و خم این امور را کاملا می شناسند از قسمت های مختلف واحد آپارتمانی و آپارتمان مربوطه دیدن نموده و ضمن این که از آن بازدید فنی می کند، چک لیستی تهیه نماید که در آن لیست تمام قسمت های تکمیل نشده و تجهیزات نصب نشده آورده شده است. لازم به توضیح است که بهترین کار این است که آن که خریدار را همراهی می کند، یک مهندس ساختمانی باشد که به نظام مهندسی ساختمان کاملا آشناست. قبل از این که هر توافقی صورت بگیرد و یا معامله ای به امضا برسد لازم است چنین کاری انجام شده و بازدید ها با حضور مهندسین ساختمانی به عمل آید. برای این که خریداران به دام پیش فروش های تقلبی ساختمان ها نیفتند، لازم است پس از این که چک لیست را تهیه نمودند نحوه و مراحل پرداخت نرخ معامله احتمالی را بر اساس زمان اعلام شده از سوی سازنده برای ساخت واحدش، برآورد نمایند، این مرحله نیز لازم است با حضور یک کارشناس صورت بگیرد و خریدار به همراه یک کارشناس در این مرحله حاضر شود. می شود از مشاوره های پیش فروشنده های سرشناس و کارآمد هم استفاده کرد. ناگفته پیداست که در خرید این دست از واحد های آپارتمانی، میزان هزینه ای که برای روز انتقال سند باقی می ماند، باید خیلی بیشتر از مبلغ تعیین شده در خرید واحد های کلید آماده باشد.

  • منبع خبر : شهرخبر