سید احسن علوی به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران، از تدوین لایحه ای در دولت می گوید که می تواند بر بازار مسکن اثرگذار بوده و به متعادل سازی قیمت مسکن کمک نماید.

ایشان با اشاره به این نکته که طرح اخذ مالیات از سرمایه می تواند راهکاری مؤثر و مفید باشد، اذعان نمود: اجرای این طرح در حوزه مسکن بی تردید بر قیمت ها اثرگذار خواهد بود و قیمت واحد مسکونی را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. وی عنوان کرد: تصویب این طرح در کمیسیون عمران محقق شده اما این کمیسیون در مجلس نوعی کمیسیون فرعی است و لازم است کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی مجلس آن را تصویب نماید.

ایشان با تأکید بر این که بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری خودرو و مسکن را بر می گزینند، اظهار داشت: از این رو آنان که برای سرمایه گذاری چند واحد آپارتمانی را خریداری می کنند و از عرضه این واحد ها امتناع می ورزند لازم است مالیات مربوط به چنین واحد هایی را پرداخت نمایند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، اذعان نمود: تعداد واحد های خالی در کشور به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد می رسد که اگر بتوانیم این واحد ها را عرضه نموده و یا آن ها را برای اجاره در اختیار مستأجران قرار دهیم، آنگاه شاهد بهبود شرایط خواهیم بود و متوجه خواهیم شد که این بازار به ثبات بیشتری می رسد.

وی با بیان این که طی روز های اخیر جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون عمران مجلس، وزیر راه و شهرسازی و معاونان ایشان برگزار شده است، اذعان نمودند: در این جلسه پیرامون این طرح، سخنانی به میان آمد و با توجه به این که کماکان این طرح با ایراداتی همراه است، نتیجه نهایی این شد که دولت برای این امر لایحه ای را تدوین نموده و در اختیار مجلس قرار دهد.

ایشان با تأکید بر این نکته که اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با نتایج ارزشمندی همراه خواهد بود، اذعان نمودند: این عامل سبب می شود همه بازار های اقتصادی توسط ابزاری به نام مالیات کنترل گردد که اثرات خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: در بسیاری از کشور های در حال توسعه، سال هاست چنین برنامه ای اجرا و پیاده سازی می شود.

  • منبع خبر : مشرق نیوز