محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن می تواند راه گشا بوده و تأثیرگذار باشد، اظهار داشت: چنانچه این طرح به مرحله اجر برسد و عملیاتی گردد آنگاه شاهد بهبود بازار مسکن خواهیم بود. به گفته اسلامی با اجرای این طرح، سرمایه ها به بازار مسکن تزریق خواهند شد و نقدینگی به این بازار هدایت می گردد.

اسلامی این طور صحبت هایش را ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با اجرای این طرح موافق است و از اجرای آن حمایت خواهد کرد. وی افزود: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا با کمیسیون عمران مجلس، جلساتی ترتیب داده و بر سر این مسئله به نتایج ارزشمندی برسیم، به عقیده بنده این طرح می تواند در تعادل بخشی بازار مسکن اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: تعادل عرضه و تقاضای مسکن و کنترل بازار اجاره بها از جمله اولویت هایی است که در وزارت راه و شهرسازی برای خود در نظر گرفته ایم. به گفته شهرسازی، حوزه مسکن نیمی از وظایف و رسالت وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می دهد که این وزارت در تلاش است با همکاری های همه جانبه با دولت و مجلس، ثبات را به بازار مسکن برگرداند و این بازار را بهبود ببخشد.

ایشان با تأکید بر این نکته که به دنبال عمومی کردن فراخوان مشارکت در ساخت مسکن و اجرای طرح ملی تولید واحد مسکونی هستند، تصریح نمودند: تاکنون سازمان ملی زمین و مسکن اقداماتی را برای شناسایی زمین های رایگان عملیاتی نموده که بر این اساس، اراضی رایگانی که می توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار بگیرند در دست شناسایی قرار دارند. وی با بیان این که مهم ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر تولید واحد های مسکونی است، اظهار نمود: تمام تلاش ما این است که جامعه را به سمت تولید مسکن هدایت نماییم و نخستین گام های این طرح ملی برداشته شده است. به گفته اسلامی، اطلاع رسانی هایی در این خصوص انجام خواهد شد تا برنامه های دولت برای ساخت و تولید مسکن شفاف سازی گردد.

ایشان با اشاره به این نکته که وزارت راه و شهرسازی در تلاش برای هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن است، عنوان نمود: برنامه ما این است که ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را در بافت های فرسوده شهری احداث نماییم، حدود ۲۰۰ هزار مسکن را در شهر های جدید بسازیم و ۱۰۰ هزار واحد باقی مانده را در شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر بالا ببریم که این مورد توسط بنیاد مسکن عملیاتی خواهد شد.

وی از یکپارچگی امکانات دولت برای ساخت این تعداد مسکن در کشور سخن گفت و اظهار داشت: هدف برنامه توسعه ششم را در رأس کار قرار داده ایم و خود را به آن گره زده ایم، و اطمینان داریم از این که بر اساس آن هدف پیش خواهیم رفت و اهدافمان را محقق خواهیم نمود.

اسلامی تصریح کرد: سریع سازی و فناوری های روز مهم ترین امکاناتی هستند که در حال حاضر در اختیارمان قرار دارند، از این رو تلاش ما، ترغیب مردم به اخذ پروانه ساختمانی و احداث و ساخت واحد های مسکونی است تا تولید مسکن رونق پیدا کند و این بازار شرایط بهتری را تجربه نماید. وی با بیان این که صدور پروانه ساختمانی روندی نزولی را شاهد است، تصریح نمود: باید برای افزایش این امر، اقداماتی در دست انجام قرار بگیرد.

ایشان با تأکید بر این که ایران در حال حاضر در شرایط بد اقتصادی و تحریم قرار دارد، عنوان نمودند: با توجه به این که ارزش پول ملی افت پیدا کرده بسیاری از افراد به دنبال سرمایه گذاری در حوزه های مختلف هستند تا ارزش پولشان را در یک سطح نگه دارند. تمام تلاشمان این است که شرایط را برای اقشار متوسط و مستأجران بهتر کنیم با این حال رشد قیمت گاه خارج از کنترل می شود که برآنیم با همکاری همه جانبه کمیسیون عمران مجلس، تمهیدات مؤثری برای کنترل بازار مسکن بیندیشیم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز