به گفته یکی از کارشناسان حوزه مسکن، با کم ارزش شدن پول ملی بسیاری از مردم برای این که بتوانند ارزش دارایی های خود را حفظ کنند، سرمایه های غیرمولدشان را به سمت مسکن سوق دادند تا از این طریق بتوانند ارزش پولشان را نگه دارند و این طور که برآورد م شود نتیجه گیری آن ها این بوده است که مسکن باز هم می تواند گران تر شود.

ایشان در این باره که آیا قیمت مسکن باز هم می تواند گران تر شود یا نه، این طور گفتند: انتظار ما این است که رشد بی محابای مسکن بالاخره در یک نقطه به پایان برسد و دیگر شاهد افزایش قیمت واحد های مسکونی نباشیم با این وجود مردم سرمایه های غیر مولد خود  را روانه این بازار می کنند و این طور که مشخص است بر این باورند مسکن باز هم می تواند گران تر شود.

منصور غیبی این طور صحبت هایش را ادامه داد: کماکان شاهد تقاضا در بازار مسکن هستیم و هنوز هم هستند کسانی که خواهان خرید واحد مسکونی هستند، به عقیده ما اگر این روند ادامه دار شود و تداوم پیدا کند، بازار مسکن را یک التهاب و آشفتگی فرا خواهد گرفت.

به گفته این کارشناس اقتصادی، شاخص اقتصاد کلان با روند مناسبی همراه نیست و تا زمانی که این شاخص مسیر مناسب و مطلوبی را دنبال نکند بدیهی است که اوضاع مسکن هم رضایت بخش نبوده و به دور از ثبات و تعادل خواهد بود.

وی درباره اقدامات دولت و این که چنین اقداماتی توانسته اند بازار مسکن را به جایگاه مناسبی هدایت کنند یا خیر، سخن به میان آورد و تصریح کرد: زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این که قرار است بر برخی سرمایه ها از جمله مسکن و خودرو مالیات اعمال کنند با این حال عقیده ما بر این است که اگر عامل ها و فاکتور های خارجی درست نشوند و وضعیت بازار های موازی به آرامش نرسد، بازار مسکن هم شرایط خوبی را شاهد نخواهد بود و چنین اقداماتی تأثیر مثبت نخواهند داشت.

  • منبع خبر : شهرخبر