هادی بهادری به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که در بازار مسکن شاهد بی ثباتی و ناسامانی هستیم، اذعان نمود: چنانچه برای اجاره بها سقف و کف تعیین گردد آنگاه شاهد بهتر شدن شرایط و ثبات این بازار خواهیم بود.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: تعزیرات باید در بازار اجاره بها ورود پیدا کند تا این بازار شرایط بهتری را تجربه نموده و به وضعیت بهتری برسد. به گفته بهادری انتظار می رود سازمان تعزیرات سیاست هایی را در نظر بگیرد و با بهره مندی از ناظرانش مانع از عقد قرارداد اجاره با قیمت های سنگین شود.

وی با بیان این که تعیین کردن کف و سقف برای اجاره بها بی تردید بر این بازار اثرگذار خواهد بود، عنوان کرد: این امر سبب می شود دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه شده و شاهد ثبات و تعادل بیشتری در بازار مسکن باشیم.

ایشان با تأکید بر این نکته که تعیین کردن کف و سقف برای نرخ اجاره بها به عنوان یک طرح جدید شناخته می شود، اظهار داشتند: این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است با این امید که بتوانیم بازار اجاره را در تابستان سر و سامان بخشیده و مانع از بی نظمی های آن شویم هرچند جزئیات آن کماکان اطلاع رسانی نشده است. امید است دولت وعده اش را محقق نموده و چنین طرحی را به بهترین شکل ممکن پیاده سازی و عملیاتی کند.

ایشان با بیان این که تسهیلات کل کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می باشد که از این رقم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بازار مسکن اختصاص داده می شود، با این حال چنین رقمی برای بازار مسکن کافی نخواهد بود و نیاز است بودجه بیشتری به عنوان تسهیلات به این بخش اختصاص داده شود تا شاهد بهبود شرایط و تعادل این بازار باشیم. بهادری با تأکید بر این که این تسهیلات را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص می دهند عنوان نمود: باز هم نظر ما این است که بازار مسکن نیازمند رقم بیشتری به عنوان تسهیلات و وام است.

ایشان با تأکید بر این نکته که افزایش بی محابای قیمت مسکن نخستین بار از تهران رقم خورد، اذعان نمود: این روز ها حتی شهرستان های کوچک هم با افزایش قیمت مسکن دست به گریبان شده اند، از این رو انتظار می رود با استفاده از ابزار های کنترلی همچون دریافت مالیات، این بازار مدیریت شده و روند رو به بهبودی را شاهد باشد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: بازار مسکن تابع فاکتور های متفاوتی است که از جمله آن ها می توان به اوضاع سیاسی اشاره کرد، بنابراین اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد آنگاه شاهد بهتر شدن بازار مسکن و متعادل شدن قیمت ها در این بازار خواهیم بود، اما اگر تنش های سیاسی همچون گذشته وجود داشته باشند، سرمایه ها از بازار مسکن به سمت بازار هایی چون سکه و ارز سوق پیدا می کنند.

  • منبع خبر : شهرخبر