مدیر مسکن مهر پردیس با اشاره به این که دلالان و سوداگران در صورت تکمیل به موقع واحد های مسکونی مهر متضرر می شوند، اذعان نمود: این دلالان هستند که نمی گذارند واحد های مسکونی مهر به موقع به نقطه پایان برسد چرا که با این کار مالکان دلسرد می شود و عموما واحد هایشان را به ارزش و بهای اندکی به دلالان می فروشند. به گفته این مقام مسئول، درآمد های به دست آمده از فروش عرصه، برای تکمیل پروژه های مسکن مهر به کار گرفته خواهد شد.

ایشان از مقدار بودجه اختصاص داده شده به تکمیل پروژه مهر، جزئی تر سخن به میان آورد و تصریح نمود: مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل فروش عرصه واحد های مسکونی مهر پردیس، در اختیار تکمیل پروژه های موجود قرار گرفت.

وی با بیان این که فروش عرصه سبب تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل واحد های باقی مانده شد و بسیاری از افراد از خرید عرصه استقبال به عمل آوردند، عنوان نمود: پس از این که هزینه از متقاضیان عرصه دریافت گردید، این اعتبار وارد خزانه دولت شد و سپس بر اساس این که شرکت عمران پردیس به چه میزان بودجه ای نیاز دارد، از آنچه در خزانه ذخیره شده بود استفاده کرد.

وی در ادامه صحبت هایش از عملکرد دلالان و سوداگران انتقاد به عمل آورد و تصریح نمود: با توجه به این که دلالان سود خود را در دیر تکمیل شدن واحد های مسکونی مهر می دانند، مانع از تکمیل به موقع این واحد ها می شوند. وی افزود: زمانی که واحد ها دیرتر از موعد تکمیل می گردد مالک از دریافت این واحد ها دلسرد می شود و حاضر می گردد با قیمت اندک آن ها را در اختیار دلالان قرار داده و به سوداگران بفروشد.

وی با تأکید بر این که عده زیادی از فروش عرصه استقبال به عمل آوردند و فروش عرصه با روندی صعودی همراه بوده، اظهار نمود: این امر سبب می شود نیل به هدفی که از قبل تعیین کرده ایم مبنی بر تکمیل هر چه سریع تر واحد های مسکونی مهر، به زودی محقق شده و شاهد تکمیل واحد های مسکونی مهر در بازه ای کوتاه باشیم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز