یکی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که طرح اخذ مالیات از سرمایه می تواند اثربخش باشد، عنوان کرد: دولت برای این که بتواند التهاب و نوسانات موجود در بسیاری از بازار ها را مدیریت و کنترل کند، بایستی طرح اخذ مالیات از سرمایه ها را در اختیار مجلس قرار داده و به مجلس واگذار کند.

سید حسن حسینی شاهرودی به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به این که طرح اخذ مالیات از سرمایه می تواند راهگشا باشد، اظهار نمود: ای طرح مورد موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و این کمیسیون با این طرح موافقت کرده است، با این حال جزئیات مربوط به این طرح در کمیته تخصصی کمیسیون، در حال بررسی می باشد و پس از این که مورد ارزیابی قرار گرفت در صحن علنی کمیسیون اقتصادی به بحث گذاشته خواهد شد و توسط اعضای کمیسیون اقتصادی، مورد رأی گیری قرار خواهد گرفت.

ایشان این طور صحبت هایش را ادامه دادند: دولت مصمم است که لایحه ای را در این خصوص به مجلس ارائه نماید و برای این که بتواند نوسانات و التهابات مربوط به بازار های ارز، سکه، مسکن و خودرو را فروکش کند، لایحه ای را در خصوص ضرورت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در اختیار مجلس قرار دهد.

وی با تأکید بر این نکته که گسترده تر کردن حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه امری ضروری به نظر می رسد، اظهار نمود: لازم است در بازار های مختلف کشور، سامانه ای راه اندازی گردد و با اتصال این سامانه به سامانه ای که متعلق به امور مالیاتی است، از فرار های مالیاتی جلوگیری به عمل آید تا این هدف راحت تر و بهتر محقق گردد.

شاهرودی در بخشی از صحبت هایش تصریح کرد: ایجاد سامانه های اطلاعاتی در برخی از حوزه ها مانند سکه، ارز، خودرو و مسکن ضروری به نظر می رسد تا به واسطه این سامانه ها امکان دریافت مالیات به ازای سود سرمایه ها موجود باشد.

به گفته شاهرودی، چنانجه طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه های مختلف به مرحله اجرا برسد آنگاه شاهد ثبات و بهبود این بازار ها و بهتر شدن شرایط خواهیم بود. وی افزود: این طرح در بسیاری از کشور های توسعه یافته سال هاست که اجرا می شود تا بتوان از این طریق بازار های سرمایه ای را مدیریت و کنترل نمود. به گفته شاهرودی اگر این طرح از نظر دور مانده و تصویب نشود آنگاه شاهد نوسانات و آشفتگی های بیشتر در بازار های سرمایه ای کشور خواهیم بود.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز