رئیس کمیسیون عمران مجلس از اقدامات جدید وزارت راه و شهرسازی سخن به میان آورد و تصریح نمود: این وزارت در قالب یک برنامه نرم افزاری گزارشاتش را از جدیدترین و تازه ترین برنامه هایش ارائه نموده که این برنامه، ساخت و تولید واحد مسکونی را شامل می شود و مدیریت نرخ اجاره بها را در بر می گیرد.

این مقام مسئول، صحبت هایش را این طور ادامه داد: در راستای رسیدگی به شرایط نابسامان بازار مسکن، جلسات مکرری میان کمیسیون عمران مجلس و وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.

وی با اشاره به این که کمیسیون عمران مجلس در نظر داشت طی نامه ای شرایط بازار مسکن را به اطلاع ریاست جمهوری برساند، اظهار نمود: با این حال از طرح این مسئله منصرف شدیم که طی جلسات برگزار شده متوجه شدیم وزارت راه و شهرسازی جدی تر به حوزه مسکن ورود پیدا کرده و به دنبال سر و سامان دادن به این بازار می باشد.

رضایی کوچی در بخشی از صحبت هایش اظهار داشت: این وزارت به صورت یک برنامه نرم افزاری از اقدامات و برنامه های خود پرده برداشته است که مهم ترین این برنامه ها ساخت مسکن و همچنین کنترل نرخ اجاره بها می باشد.

به گفته این مقام مسئول، پیرو اتفاقات اخیر، کمیسیون عمران مجلس فرصتی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده است تا با اجرای برنامه های جدید، در راستای بهبود این بازار گام بردارد.

ایشان با بیان این که مسئولان وزارت راه و شهرسازی برنامه مطلوب و مناسبی را برای کنترل بازار اجاره و سر و سامان دادن به بازار مسکن ارائه نموده اند، اظهار داشتند: امید است برنامه های ارائه شده هر چه سریع تر عملیاتی گردند و ما نیز منتظر پیاده سازی این دست از اقدامات توسط وزارت راه و شهرسازی هستیم.

به گفته رضایی کوچی نه تنها وزارت راه و شهرسازی بلکه وزارت کشور نیز به واسطه کمیسیون عمران فعال شده و در حال تلاش برای بهبود شرایط بازار مسکن می باشد.

ایشان با تأکید بر این نکته که در بازار مسکن به قانون گذاری های جدید نیازی نداریم، اظهار داشتند: سیاست گذاری های صحیح در این حوزه باید بکار گرفته شود و باید از مسئله مسکن به درک درستی برسیم تا بتوانیم بهترین اقدامات را در دستور کار قرار داده و در این زمینه موفق عمل نماییم.

وی ادامه داد: به زعم این که در سال های گذشته سخنانی به گوش می رسید مبنی بر این که کشور به مسکن جدید نیاز ندارد اما خوشحالیم که وزارت راه و شهرسازی دیدگاه جدیدی به مسکن دارد و عنوان می کند ساخت و ساز مسکن و رونق تولید از مهم ترین اولویت های این وزارت است که باید در کانون توجه واقع گردد.

  • منبع خبر : شهرخبر