سید احسن علوی به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در آخرین جلسه مشترکی که میان کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در راستای رونق تولید مسکن برگزار شده است، جزئیاتی در خصوص این طرح مطرح شده که از جمله آن ها می توان به اختصاص اراضی دولتی توسط دولت اشاره کرد.

وی با اشاره به این نکته که در محل وزارت راه و شهرسازی جلسه ای در خصوص رسیدگی به بازار مسکن برگزار شده است، اظهار نمود: وزارت راه گزارشی را درباره جزئیات بازار مسکن و راهکار های در دست انجام ارائه داد.

علوی با بیان این که اسلامی، رونق بازار مسکن و افزایش تولید واحد های مسکونی را مهم ترین اولویت می دانست، عنوان نمود: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد ۴۰۰ واحد مسکونی را به مرحله ساخت برساند که اجرای این طرح در مراحل مقدماتی است و ساخت واحد های مسکونی در شهر های بزرگ کلید خورده است. وی ادامه داد: قرار است چنین واحد هایی را در متراژ های کوچک و متوسط احداث کنند تا افراد کم بضاعت بتوانند آن ها را تهیه نموده و به عبارتی صاحب مسکن شوند.

ایشان به عنوان راهکار دیگری که به بهبود بازار مسکن منتهی می شود به ارائه زمین رایگان به انبوه سازان اشاره کردند و عنوان نمودند: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد زمین های رایگان و مصالحی با قیمت ارزان در اختیار انبوه سازان و تولید کنندگان واحد های مسکونی قرار دهد تا از این طریق به کاهش قیمت تمام شده مسکن کمک نماید. وی ادامه داد: از دیگر برنامه هایی که وزارت راه در دست انجام قرار خواهد داد، تکمیل واحد های باقی مانده مسکن مهر است ضمن این که قرار است واحد های روستایی نیز احداث شده و به واجدین شرایط واگذار گردند. به واسطه این امر قیمت مسکن کاهش پیدا می کند و بازار مسکن روند بهتری را شاهد خواهد بود ضمن این که کمیسیون عمران بایستی از این واحد ها دیدن به عمل آورد و دائما روند پیشرفتشان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

نماینده مردم شریف سنندج در مجلس عنوان کرد: در حال حاضر نیاز به ۵ میلیون واحد مسکونی احساس می شود، از این رو نیاز است مشارکت همه جانبه میان همه دستگاه های ذیربط از جمله بانک و بنیاد مسکن به عمل آید تا به واسطه دریافت وام از آن ها، در راستای راه اندازی مسکن ملی اقدام کند تا کمبود تعداد واحد های مسکونی جبران شده و این چنین پررنگ نباشد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز