معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص فروش عرصه مسکن مهر توضیحاتی ارائه نمود و تصریح کرد: هزینه ای که از این امر حاصل می شود در زمینه تهیه امکانات شهر ها به کار گرفته خواهد شد. وی تشریح نمود: در تعدادی از شهر های جدید شاهد عدم استقبال از خرید عرصه مسکن مهر هستیم.

حبیب الله طاهرخانی با تأکید بر این مسئله که واحد های مسکونی مهر باقی مانده باید در بازه ای کوتاه تر تعیین تکلیف شده و به فروش برسند، اظهار داشت: از میان شهر های جدید تنها سه شهر پرند، پردیس و هشتگرد با مشکلات جدی در برخی از واحد های مسکونی مهر همراه هستند و می توان ادعا کرد در دیگر شهر های جدید با مشکل خاصی در این حوزه روبرو نیستیم. وی ادامه داد: در این شهر های جدید نیز تلاش خواهیم کرد با برنامه ریزی های درست و به موقع، مشکلات را از سر راه برداشته و موضوعات را حل و فصل نماییم.

وی درباره فروش عرصه زمین نیز گزارشاتی را ارائه نمودند و تصریح کردند: این مسئله که تا چندی پیش یک مشکل قلمداد می گردید در حال حاضر فرصتی مهم و پررنگ است، و لازم است در کانون توجه آن را بگنجانیم چرا که از طریق نقدینگی هایی که از این راه حاصل می شود می توان برای بهبود خدمات و امکانات بهره برد. ایشان با بیان این که تعیین تکلیف کردن واحد های مسکونی از مهم ترین رسالت های این شرکت ها به شمار می رود، اظهار نمود: چرا که این واحد ها را نوعی حقوق دولتی می دانند و بایستی مورد پیگیری ها و بررسی های دائمی قرار بگیرد.

ایشان با بیان این که در برخی از شهر های جدید مردم نسبت به خرید عرصه مسکن مهر، بی میل هستند، عنوان نمودند: علتش را می توان عدم توجیه درست مالکان نام برد که بایستی از سوی شرکت ها این امر به درستی صورت بگیرد. این مقام مسئول، تصریح نمود: شهر های جدید هر کدام دارای امکانات و شرایط متفاوتی است و شهروندان آن ها نیز شرایط متفاوتی را دارا هستند، با این حال چنین اتفاقی به این معنا نیست که در شهری ظرفیت فروش عرصه مسکن مهر مهیا و ممکن نباشد.

وی در پایان صحبت هایش به طرح اقدام ملی اشاره کرد و عنوان نمود: بهتر است پروژه های مشارکتی در بازه های کوتاه تری استارت خورده و به نقطه پایان برسند و عنوان نمود: تمام هدف ما این است که واحد ها را بدون هیچ مشکلی اعم از فنی تا ظاهری احداث نموده و در اختیار متقاضیان و واجدان شرایط قرار دهیم، و تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا شاهد مشکلات مسکن مهر در این پروژه نباشیم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز