معاون امور مسکن و ساختمان، در جلسه شورای عالی مجلس که به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار گردید، بسته رونق مسکن که توسط بانک مسکن ارائه گردیده است را زیر ذره بین برد و به بررسی جوانب مختلف آن پرداخت.

مازیار حسینی ضمن اشاره به جلسه برگزار شده در راستای بررسی بسته رونق مسکن، اذعان نمود: از سوی مدیران عامل بانک مسکن و شرکت بازآفرینی شهری، پیشنهاداتی در راستای بهبود بازار مسکن ارائه گردید که در این جلسه زیر ذره بین رفت. به گفته مازیار حسینی این طرح ها شامل بسته های تأمین مالی بانک مسکن در بخش های مربوط به بازار مالی و بازار مسکن می باشد که پیامدش، رونق بازار مسکن و بهبود این بازار است.

ایشان با طرح در نظر گرفته شده برای بازآفرینی واحد های شهری اشاره کردند و با بیان این که چنین بسته ای تحت عنوان بسته طرح بازآفرینی شهری شناخته می شود، عنوان نمودند: به درخواست وزارت راه و شهرسازی این طرح با حمایت بخش های خصوصی و همکاری خیرین مسکن ساز تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارتقا یافته و افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته این مقام مسئول، در جلسه برگزار شده دیگر ابعاد بازار مسکن هم مورد بررسی قرار گرفته است و راهنمایی هایی از جانب وزیر راه و شهرسازی به بنیاد مسکن، شرکت بازآفرینی شهری و شهر های جدید ارائه گردیده، که مسئولیت اصلی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ظرف دو سال بر عهده آن ها قرار دارد.

رحیمی انارکی به عنوان مدیرعامل بانک مسکن، از برگزاری این جلسه در راستای بررسی بسته رونق مسکن خبر داد و اذعان نمود: همزمان طرح اقدام ملی در شهرک جدید اندیشه رسما کلید خورد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز