مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار نمود: در بازه ای دو ساله، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد و در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

علی نبیان با اشاره به این نکته که از این تعداد، ۲۰۰ هزار مسکن در شهر های جدید است اظهار نمود: عملیات مربوط به ساخت این واحد ها استارت خورده و در حال حاضر احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید در دست انجام می باشد.

ایشان با عنوان این که طرح اقدام ملی، از مهم ترین اولویت های دولت می باشد، عنوان نمود: برای اجرای این طرح، از میان یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین دولتی موجود، حدود ۱۸۰۰ هکتار شناسایی شده که قرار است آن ها را برای ساخت واحد های مورد نظر در اختیار انبوه سازان و سرمایه گذاران قرار دهند، تا آن ها بتوانند از طریق مشارکت با دولت، در این مسیر گام برداشته و ساخت ۴۰۰ هزار مسکن را در سراسر کشور عملیاتی و محقق کنند. ایشان با بیان این نکته که طرح تکمیل واحد های مسکونی مهر در ۵ استان اجرایی شده به این معنا که در ۵ استان کشور، واحد های مسکونی مهر تکمیل شده و به نقطه پایان رسیده اند، عنوان کردند: تمام واحد های نیمه تمام مسکن مهر تا انتهای سال جاری تکمیل و تحویل داده خواهند شد مگر واحد هایی که با مسائل حقوقی دست به گریبان هستند.