حبیب الله طاهرخانی به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که در برخی از شهر های جدید فروش عرصه آغاز شده است اظهار نمود: استقبال از این اقدام در تعدادی از شهر های جدید همچون پردیس بسیار مطلوب و قابل قبول بوده است.

طاهرخانی افزود: هزینه هایی که از این راه دریافت می شوند در مسیر تکمیل واحد های مسکونی باقی مانده مهر به کار گرفته خواهند شد.

وی با تأکید بر این نکته که فروش عرصه اقدام مهمی است و می تواند با تأثیرات شگرفی همراه باشد اذعان نمود: مردم باید از مزایای خرید عرصه مسکن مهر مطلع گردند و انتظار می رود مدیران و مسئولان اهمیت این امر را دست کم نگیرند و در اطلاع رسانی به مردم فعال باشند.

طاهرخانی این طور صحبت هایش را ادامه داد: در تعدادی از شهر ها شاهد استقبال از خرید عرصه مسکن مهر نبوده ایم که دلیلش به کم کاری ها و عدم مشارکت شرکت عمران بر می گردد. به گفته طاهرخانی، شرکت های عمران در این شهر های جدید اطلاع رسانی درست و صحیح را در دستور کار قرار نداده اند که این فاکتور سبب شده با عدم استقبال از خرید عرصه زمین در تعدادی از شهر های جدید مواجه شویم. چنانچه مردم از منافع خرید عرصه مطلع گردند بی تردید در این زمینه گام خواهند برداشت و از آن استقبال خواهند کرد.

وی با بیان این که برای خرید عرصه مسکن مهر تسهیلاتی در نظر گرفته شده است، اظهار نمود: در شهر جدید پردیس شاهد استقبال خوب و مطلوبی از سوی مردم برای خرید عرصه مسکن مهر بوده ایم که علت مهمش اطلاع رسانی صحیح به واسطه شرکت عمران این شهر جدید می باشد.

به گفته این مقام مسئول پرند از دیگر شهر های جدیدی است که فروش عرصه در آن مطلوب گزارش شده است ضمن این که در بهارستان نیز این فرآیند به خوبی پیش رفته و واحد ها خود مالکی شده اند. طاهرخانی نام شهر جدید صدرا را نیز به میان کشید و اذعان نمود: در این شهر نیز شاهد روند مساعد و مطلوبی بوده ایم.

وی افزود: به عقیده بنده این مدیران و مسئولان شرکت های عمران شهر های جدید هستند که بایستی اهمیت فروش عرصه مسکن مهر را برجسته کنند و مردم را از مزایای خرید این اراضی مطلع سازند و عقیده ما بر این است که عدم مراجعه مردم برای خرید عرصه در تعدادی از شهر های جدید ناشی از عدم اطلاع رسانی درست و صحیح در این شهر ها می باشد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز