علیم یارمحمدی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، ضمن اشاره به این که طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن اثرات مطلوبی بر این بازار می گذارد و سبب می شود این بازار با حالت سرمایه ای فاصله بگیرد، اذعان نمود: این طرح تنها سرمایه افراد را نشانه می گیرد و در واقع مالیات از واحد های مسکونی اخذ خواهد شد که حکم سرمایه را ایفا می کنند.

وی با بیان این که در بازار مسکن شاهد نابه سامانی و هرج و مرج هستیم، اذعان نمود: تنها راهی که می تواند این بازار را از شرایط فعلی خارج کرده و به آن نظمی مجدد ببخشد روی آوردن به طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.

ایشان با تأکید بر این نکته که طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن بر واحد هایی اعمال می گردد که حکم سرمایه را ایفا می کنند، اذعان نمود: این عامل سبب می شود بازار مسکن با حالت سرمایه ای فاصله بگیرد.

به گفته یارمحمدی اجرای طرح اخذ مالیات بر عایدی مسکن می تواند اثرات شایانی در افت قیمت مسکن داشته باشد و افراد را مایل می سازد تا از سرمایه گذاری بر املاک خود امتناع ورزند و این املاک را در اختیار دیگران قرار دهند.

وی با بیان این که طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها سرمایه ای چون مسکن را نشانه می گیرد بلکه دیگر سرمایه ها همچون خودرو، ارز، سکه و غیره را هم مخاطب قرار می دهد، تا افراد به ازای سرمایه هایی که در اختیار دارند مالیات بپردازند که این اتفاق به بهبود بازار های سرمایه ای کمک شایانی می نماید و کنترل و مدیریت بهتر قیمت ها را رقم می زند.

به گفته این مقام مسئول چنانچه طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، عملیاتی و پیاده سازی گردد آنگاه شاهد کوتاه شدن دست واسطه ها از این بازار خواهیم بود، به عبارتی عده زیادی هستند که کالا هایی چون خودرو و مسکن را تنها به قصد سرمایه گذاری خریداری می کنند بنابراین آن که چند واحد مسکونی را خریداری می کند و از فروش آن ها امتناع می ورزند و آن ها را خالی نگه می دارد بایستی مشمول مالیات شده و مبلغی را به عنوان مالیات بپردازد.

ایشان با بیان این که شاهد اجرای چنین طرحی در بسیاری از کشور های توسعه یافته هستیم، اذعان نمود: چنانچه این طرح را تصویب نکنند و مانعی بر سر راه اجرایش بگذارند، بی تردید شرایط از این بدتر خواهد شد و نوسان شدید قیمت را در بازار های مختلف شاهد خواهیم بود.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز