به گفته علی اصغر یوسف نژاد، یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس، اظهار نمود: دولت و مجلس در ۱۹ دی ماه در جلسه ای مشترک به بررسی وضعیت بازار مسکن و قیمت زمین و واحد های مسکونی خواهند پرداخت.

وی با بیان این که در جلسه علنی قوه مقننه، اسلامی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، وزرای راه و شهرسازی و کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی و همچنین رئیس بنیاد مسکن حاضر خواهند شد تصریح نمود: این جلسه مشترک میان مجلس و دولت در ۱۹ امین روز از خرداد ماه برگزار خواهد گردید.

ایشان با اشاره به این نکته که در این جلسه قرار است دولت رهنمود ها و پیشنهادات خود را برای کنترل قیمت زمین و مسکن ارائه دهد، اظهار نمود: از جمله محور های اصلی این جلسه، تأمین و تهیه واحد مسکونی برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه می باشد، ضمن این که مواردی همچون طرح هادی روستا ها، دلایل رشد بی محابای قیمت مسکن، خدمات رسانی به محدوده شهر ها و همچنین موضوع محدوده شهر ها و روستا ها، نیز زیر ذره بین خواهند رفت و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

به گفته این مقام مسئول در این جلسه پیشنهادات کمیسیون های تخصصی مجلس همچون کمیسیون عمران هم مورد بررسی واقع می شود و پس از ارزیابی در دستور کار قرار می گیرد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز