سید امیرحسین قاضی زاده به عنوان یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس با اشاره به این که مجلس مسئله تأمین واحد های مسکونی اقساطی را برای حقوق بگیران را پیگیری نموده و در این راستا با ریاست جمهوری مکاتباتی داشته است که در پاسخ به این درخواست، رئیس جمهور دستوری را مبنی بر رسیدگی به این امر صادر کرده است.

این مقام مسئول در توئیتر خود، از دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به مسئله واحد های مسکونی اقساطی برای حقوق بگیران خبر داد که جزئیات این دستور در ادامه آمده است:

بر اساس مکاتباتی که مجلس با ریاست جمهوری در راستای سالانه ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی اقساطی برای حقوق بگیران داشته است، جناب دکتر واعظی تلفنی به اطلاع رسانده اند که ریاست جمهوری پس از بررسی و مطالعه این طرح و پیشنهاد ضمن این که از آن استقبال نموده اند دستوری مبنی بر رسیدگی به این امر را صادر کرده اند.

امید است این طرح در بازه ای کوتاه عملیاتی و پیاده سازی گردد چرا که اجرای این امر می تواند راه گشا بوده و بازار مسکن و اشتغال را با شرایط مطلوب و مناسبی همراه سازد، ضمن این که طرح های دیگری نیز در دست بررسی قرار دارند که طی روز های آتی از آن ها رونمایی خواهد شد.

  • منبع خبر : مشرق نیوز