محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به این که توافق هایی در حال انجام است که استارت آپ های مربوط به مسکن راه اندازی شوند، اظهار داشت: با معاونت علمی و فرهنگی رئیس جمهور و در عین حال وزارت ارتباطات جلسه ها و توافق هایی به عمل آمده مبنی بر این که استارت آپ معاملات مسکن را راه اندازی نموده و از آن ها شروع به استفاده نماییم.

این مقام مسئول، این طور صحبت هایش را ادامه داد: قرار است بنگاه های استارت آپ معاملات مسکن راه اندازی نماییم، که این فاکتور سبب می شود مالک و مستأجر به نحو احسن با یکدیگر در ارتباط باشند. به گفته اسلامی، این استارت آپ ها زمینه دسترسی آسان و بی دردسر مالک و مستأجر را فراهم می سازد و موجب می شود نظام بخشی مناسبی در این حوزه به چشم بخورد.

اسلامی در بخشی از صحبت هایش اذعان نمود: تاکنون جلسات اولیه در خصوص راه اندازی این استارت آپ ها با معاونت علمی و فرهنگی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات برگزار گردیده است و با توجه به این که راه اندازی این سامانه می تواند معاملات حوزه مسکن را نظم بخشیده و بازار مسکن را بهبود ببخشد عزممان را برای تحقق این امر جزم نموده ایم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز