مسعود زریبافان به عنوان یکی از کارشناسان حوزه مسکن و کسی که در سمت معاون سابق رئیس جمهور به فعالیت مشغول بوده است اظهار نمود: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فعالیتی بسیار کمرنگ است که دستاورد قابل توجه و چشمگیری به همراه نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که منکر این نیستیم که ساخت ۴۰۰ هزار مسکن، حرکت مثبت و رو به جلویی است، اظهار نمود: اما اگر مسئولیت ها و وظایف دولت را زیرذره بین ببریم و مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم مشاهده خواهیم کرد که این اقدام بیش از آن که مثمرثمر باشد، رو به عقب و ضعیف است.

این کارشناس حوزه مسکن پس از این که ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت را فعالیتی مبهم خواند، اذعان نمود: در طرح بزرگ مسکن مهر برای ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی مهر برنامه ریزی شد، پس از آن شاهد هیچ طرح بزرگ دیگری در بازار مسکن نبودیم و با قاطعیت می توان عنوان کرد در ۶ سال اخیر هیچ گام مثبتی برای مسکن برداشته نشده است. ایشان با بیان این که پس از  سال بی برنامگی برای بازار مسکن از ساخت ۴۰۰ هزار مسکن که ۸ درصد تعداد واحد های ساخته شده در پروژه مسکن مهر را در بر می گیرد، سخن به میان می آید، عنوان نمود: در چنین شرایطی بی تردید این دست اقدامات بیش از آن که جنبه مدیریتی و برنامه ریزی شده داشته باشد جنبه تبلیغاتی دارد.

وی با اشاره به این که از دوره سازندگی شاهد مشکلات و کم و کاستی هایی بودیم که تا دوره اصلاحات تداوم یافتند، اظهار کرد: زمانی که سیاست محصور کردن شهر ها در  دستور کار قرار گرفت، شاهد اوج گرفتن قیمت زمین بودیم چرا که سهم ارزش زمین در قیمت واحد های مسکونی به شدت با رشد همراه گردید. به گفته این کارشناس حوزه مسکن، این عامل سبب شد شاهد رشد بی محابای قیمت واحد های مسکونی باشیم به طوری که بسیاری از متقاضیان قدرت خرید خود را از دست دادند و نتوانستند آنچه را می خواهند خریداری کنند. این عامل سبب شد مردم روز به روز به سمت آپارتمان های کوچک و کوچکتر روی بیاورند و تمایل به خرید خانه های بزرگ به معنای واقعی از بین برود. این فاکتور بی تردید با عواقب بد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه صحبت هایش به پروژه مسکن مهر اشاره نمود و اظهار داشت: زمانی که پروژه مسکن مهر استارت خورد، ارزش زمین از قیمت تمام شده ساختمان کسر گردید، اما تبلیغات به نوعی علیه این پروژه رقم خورد که آن را هیولایی مجسم کردند که تنها عواقب مضر و زیانباری به همراه دارد. تا جایی که علت اصلی تورم و حتی بیکاری را پروژه مسکن مهر جلوه دادند و تا توانستند علیه آن تبلیغ کردند. در حالی که در این پروژه با برداشتن قیمت زمین از این واحد ها موفق به ساخت واحد هایی با قیمت های ارزان شدیم که همگان بتوانند آن را تهیه نموده و صاحب خانه شوند. در شرایطی که سه چهارم از زمانی که به دولت روحانی اختصاص داده بودند رو به اتمام است از ساخت ۴۰۰ هزار مسکنی یاد می شود که تنها ۸ درصد آنچه برای مسکن مهر در نظر گرفته شده بود را شامل می شود.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز