بر اساس گزارش های منتشر شده، تا سال پیش، رشد قیمت واحد های مسکونی بیشتر در مناطق شمالی تهران مشهود بود این درحالی است که قسمت های جنوبی نه تنها در سال جاری مشمول رشد قیمت شده اند  بلکه رشد قیمت در این مناطق بیش از مناطق شمالی نمود یافته است. در راستای گزارش میزان رشد قیمت در مناطق تهران، رشد ۱۳۴ درصدی برای منطقه ۹ تهران برآورد شده است که در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، بیشترین رقم بوده است.

بر اساس ارقام اعلام شده در سال گذشته، رشد نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن در سال ۹۷ اغلب مربوط به منطقه ۱ و منطقه ۵ تهران بوده است، به طوری که بیشترین رشد قیمت سالانه ثبت شده برای اردیبهشت ماه سال پیش، منطقه ۵ با ۵۳ درصد رشد بوده است. در همین سال، کمترین رقم مربوط به منطقه ۱۶ با رشد ۱۲ درصدی بوده است این درحالی است که در سال جدید کاملا ورق برگشته و میزان رشد ثبت شده برای منطقه ۱، ۱۱۳ درصد گزارش شده است.

منطقه ۵ در سال جاری با رشد سالانه ۱۰۶ درصدی همراه بوده است که این رقم از آن چه برای مناطق جنوبی کشور به ثبت رسیده کمتر بوده است.

با رشد مداوم قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران، از نیمه دوم سال ۹۷ شاهد روی آوردن متقاضیان به واحد های موجود در جنوب تهران بودیم که این عامل سبب شد رشد قیمت به قسمت های جنوبی سرایت نماید و قیمت واحد های مسکونی در جنوب کشور نیز رشد بی محابای قیمت را تجربه نمایند. آنچه به عنوان رشد سالیانه قیمت مسکن در اردیبهشت امسال برای منطقه ۹ تهران به ثبت رسیده، ۱۳۴ درصد بوده است. پس از منطقه ۹، شاهد بیشترین رشد سالیانه قیمت مسکن در مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ بوده ایم.

میزان درصد معاملات انجام شده در اردیبهشت امسال برای مناطق شمالی و جنوبی به ترتیب ۶۶ درصد و ۴۴ درصد بوده است که این فاکتور نشان می دهد میزان رشد حجم معاملات در قسمت های جنوبی بیشتر بوده است.

میانگین قیمت مسکن اعلام شده در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به ترتیب ۴، ۹، ۷، ۸، ۸، ۸، ۹، ۶، ۱۲، ۸، ۹، ۷٫۱ و ۶٫۳ میلیون بوده است، با این وجود با توجه به این که قیمت واحد های مسکونی رشد قابل توجهی را شاهد بوده است حجم معاملات اعلام شده در حوزه مسکن با افت ۳۰ درصدی دست به گریبان بوده است.

یکی از کارشناسان حوزه مسکن اعلام کرده است رکود حوزه ساختمان از سال ۹۸ به سال ۹۹ منتقل شده است. این کارشناس مسکن بر این باور است افزایش میزان بارندگی بسیاری از افراد را به فعالیت در حوزه کشاورزی ترغیب نموده که این عامل رشد درآمد دهک های پایین جامعه را ه همراه خواهد داشت و این افزایش درآمد سبب می شود این دسته از افراد سرمایه هایشان را به سمت بازار مسکن و تولید واحد های مسکونی هدایت کنند.

بیت الله ستاریان اظهار کرد: رشد قیمت واحد های مسکونی از دومین نیمه سال ۹۶ نمود پیدا کرد و در خرداد ماه سال ۹۷ بود که آرام گرفت، بر این اساس پیش بینی ما این بود که از شهریور ماه سال ۹۸ شاهد رکود در بازار مسکن خواهیم بود با این حال سیلی که در روز های ابتدایی سال ۹۸ اتفاق افتاد به رغم تمام سختی ها و خسارت هایی که برای مردم داشت، با رشد آب های پشت سد همراه گردید ضمن این که رشد پوشش های گیاهی، زمینه بهبود دامپروری و کشاورزی را موجب شد. به گفته ستاریان، خسارت وارد شده به بخش های زیربنایی در نتیجه این سیلاب، چهار میلیارد دلار برآورد شده است که گردش مالی به بخش مسکن را موجب خواهد شد. وی به عنوان یکی از اثرات سیل به رشد ۱۲٫۵ درصدی قیمت مسکن در تهران اشاره نمود و اظهار داشت: احتمال این که رکود بازار مسکن به سال ۹۹ منتقل شود زیاد است. وی با بیان این که دولت در حال برنامه ریزی های جدی برای افزایش میزان ساخت و ساز مسکن در کشور است عنوان نمود: این برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده در سال جدید خود را به صورت بهبود بازار مسکن و متعادل شدن قیمت واحد های مسکونی نشان خواهد داد.

  • منبع خبر : شهرخبر