محمد حسینی به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیحاتی را در خصوص وضعیت قیمت مسکن ارائه نمود و اظهار داشت: استفاده از راهکار های نامناسب و متوسل شدن به سیاست های اشتباه، زمینه ساز شرایط فعلی در بازار مسکن شدند به نوعی که رشد قیمت مسکن همه را غافلگیر نموده است. به گفته این مقام مسئول در تمام استان ها و شهرستان های کشور، رشد قیمت مسکن نامتعارف و دور از انتظار بوده است.

نماینده مردم شریف تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس، عنوان کرد: در استان مرکزی نیز قیمت واحد های مسکونی، روند رو به رشدی داشته است و شاهد گران شدن بی محابای قیمت مسکن در تمام شهر های استان مرکزی بوده ایم.

ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: دولت در حال تلاش است تا مسکن را با قیمت های مناسب تولید نموده و چرخ ساخت و ساز را در کشور به گردش در آورد. وی افزود: چنانچه دولت موفق به ساخت واحد های مسکونی ارزان شود، آنگاه شاهد متعادل شدن قیمت در بازار مسکن خواهیم بود و این بازار را با شرایط مناسب تری مشاهده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: چنانچه رونق در بازار مسکن مشهود گردد این احتمال وجود دارد که قیمت واحد های مسکونی متعادل شود، ضمن این که با توجه به ارتباط نزدیک مسکن با دیگر صنایع و اشتغالزایی شاهد شرایط مثبتی در بسیاری از حوزه های کشور خواهیم بود.

  • منبع خبر : شهرخبر