یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس با بیان این که بسیاری از بانک ها وارد حوزه ساخت و ساز واحد های مسکونی شده اند، اظهار نمود: اگر بانک ها تمام تمرکز خود را بر ساخت مسکن بگذارند آن گاه چه ارگانی قرار است فعالیت های بانکداری را انجام دهد و به امور مربوطه بپردازد؟

سید حسین افضلی با اشاره به این که حضور شرکت های خصوصی بسیار کمک کننده است و می تواند مشکلات موجود در حوزه مسکن را تاحدودی از میان بردارد، اذعان نمود: در این حالت، به شرکت های خصوصی وام ها و تسهیلات مناسب داده می شود و این شرکت های خصوصی هستند که با در پیش گرفتن شیوه های متفاوت از جمله اجاره به شرط تملیک و اقساطی که ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشند، در راستای صاحب خانه کردن مردم گام بردارند.

ایشان با تأکید بر این که بانک ها عموما نگاه های سودجویانه به بازار مسکن دارند و دائما در حال ساخت و معامله مسکن هستند، اظهار داشتند: اگر قرار است بانک ها به ساخت و ساز و معامله مسکن مشغول باشند پس چه کسی قرار است زمام امور بانکداری را به دست گرفته و در این حوزه به ایفای نقش بپردازد؟ وی با بیان این که برخی از روند هایی که برای مدیریت و کنترل بازار مسکن به کار گرفته می شوند بایستی مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند، اظهار نمود: چنانچه همه این موارد در کنار هم قرار گرفته و مورد توجه واقع شود آنگاه می توانیم به این اتفاق دلخوش باشیم که حرکت اصلاحی و مهمی در این حوزه صورت خواهد گرفت.

وی اذعان نمود: تنها وزارت راه و شهرسازی نیست که اداره امور مربوط به مسکن را برعهده دارد بلکه مسکن بخش گسترده ای را شامل می شود که نیاز است ارگان های مختلف در بهبود آن، حرکت یکپارچه و مشارکت و همکاری داشته باشند. وی ادامه داد: برخی از فاکتور ها سبب شده اند سرمایه های سرگردان به سمت بازار مسکن سوق پیدا کند که از جمله آن ها می شود به تورم های اخیر اشاره نمود، این فاکتور ها را نمی توان نادیده گرفت و نسبت به آن ها بی توجه بود.

افضلی این طور صحبت هایش را ادامه داد: با این حال مدیریت اصلی بخش مسکن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و مهم ترین وظیفه را این سازمان بر عهده دارد. ایشان تصریح نمودند: همه بخش ها باید به این مسئله واقف باشند که یکی از مهم ترین حوزه ها مسکن است و در شرایط فعلی اوضاع مسکن خوب نیست. افضلی افزود: لازم است همه بخش ها مشارکت های همه جانبه داشته باشند تا مشکل مسکن حل گردد ضمن این که وزارت راه و شهرسازی نیز برای ساماندهی به این اوضاع راهکار های مناسبی را در دستور کار قرار دهد.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز