عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، ضمن تأکید بر این نکته که طرح ملی مسکن از سوی دولت ارائه گردیده است، اظهار داشت: چنانچه اجرای این طرح در دستور کار قرار بگیرد و شاهد مشارکت نظام بانکی باشیم متعادل شدن قیمت ها را مشاهده خواهیم نمود.

این مقام مسئول در ادامه صحبت هایش اظهار داشت: از عواملی که بر رشد قیمت مسکن اثر گذاشته است رشد تقاضا برای واحد های مسکونی است در حالی که عرضه کاهش یافته و واحد های مناسب برای عرضه به متقاضیان وجود ندارد. وی افزود: برای این که تعادل به بازار مسکن بازگردد لازم است عرضه واحد های مسکونی جدی گرفته شود و عرضه مسکن تقویت گردد تنها در این صورت است که شاهد بهتر شدن شرایط و متعادل شدن بازار مسکن خواهیم بود. بخشی از رشد قیمت به دلیل حضور متقاضیان سرمایه ای در این بازار است به عبارتی بسیاری از افراد به دنبال این هستند که مسکن را با هدف سرمایه گذاری خریداری کنند بلکه از این طریق امکان حفظ ارزش پول ملی شان وجود داشته باشد که چنین فاکتوری بر رشد بی محابای قیمت اثرگذار خواهد بود.وی با اشاره به این که روش ها و راهکار های جدیدی در راستای تثبیت کردن بازار اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است که تأثیراتش مشهود است، اظهار نمود:چنانچه طرح ملی مسکن در دستور کار قرار بگیرد و نظام بانکی در این زمینه همکاری های لازم را داشته باشد آنگاه شاهد افت قیمت ها و بهبود شرایط خواهیم بود.

وی با بیان این که از اواخر سال گذشته توسط شورای عالی پول و اعتبار، مبلغ وام ساخت مسکن رشد پیدا کرد، اظهار نمود: شرایط دریافت این وام به این شکل بود که دریافت کنندگان وام می توانستند در انتهای سال آن را به خریدار منتقل کنند که این فاکتور قدرت خرید متقاضیان ر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می داد.

ایشان از دیگر شیوه های کنترل بازار مسکن سخن به میان آوردند و اظهار داشتند: تلاش وزارت راه و شهرسازی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از دیگر شیوه های امیدوار کننده است که می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

ایشان با تأکید بر این که عقیده ما بر این است که تمام شبکه بانکی باید حامی طرح ملی مسکن باشد اذعان نمود: اجرای این طرح می تواند منجر به نتایج مثبتی گردد که از آن ها می شود کاهش قیمت مسکن را نام برد. به گفته این مقام مسئول، سقف وام مسکن از ۱۰۰ میلیون تومان برای زوج های تهرانی مدتی است به ۱۶۰ میلیون تومان ارتقا یافته است، که افزایش رقم وام در شهر  های دیگر نیز اتفاق افتاده و رشد ۶۰ درصدی مبلغ وام را می توان در شهر های دیگر نیز شاهد بود. با توجه به این که وام ساخت قابل انتقال به خریدار است، این وام می تواند با نتایج مثبت و ارزشمندی همراه باشد.

  • منبع خبر : شهرخبر