حسام عقبایی به عنوان نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این که بازار مسکن در شرایط بحرانی و بن بست قرار دارد، از راهکار های خروج از این بحران سخن به میان آورد و اذعان نمود: سیاست های درست پولی و بانکی می توانند بسیار کمک کننده و راه گشا باشند. ایشان افزودند: اگر پیش از هر چیز تعیین کنیم که مایلیم در سال ۱۴۰۴ در کدام نقطه بایستیم آنگاه حتی محقق شدن ۶۰ درصد از آن برنامه ها نیز مشکل مسکن را حذف خواهد نمود.

وی این طور صحبت هایش را ادامه داد: از مهم ترین راهکار هایی که دولت و مجلس باید به آن روی آوردند بلکه بتوانند بازار مسکن را بهبود ببخشند اتخاذ سیاست های درست مالی و پولی است، ضمن این که حوزه اجاره بها بسیار مهم است و انتظار می رود دولت در سال جاری وارد حوزه اجاره بها شود و به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای واحد های استیجاری برنامه ریزی داشته باشد.

ایشان با تأکید بر این که به مسکن استیجاری احساس نیاز می شود و دیگر زمانش فرا رسیده است که واحد های مسکونی برای استیجاران در نظر گرفته شود، عنوان کردند: ضمن این که سازندگان و انبوه سازان باید با حمایت های دولت بتوانند به ساخت مسکن بپردازند تا چرخ عرضه مسکن بیش از پیش بچرخد. به گفته عقبایی، ارائه زمین و اراضی رایگان به انبوه سازان می تواند راه گشا بوده و کمک کننده باشد.

ایشان با بیان این که دولت با کمبود بودجه مواجه است ضمن این که بانک ها هم وام هایی با مبالغ ارزشمند در اختیار سازندگان و انبوه سازان قرار نمی دهند، اظهار نمود: بنابراین بهترین کار این است که از سرمایه های سرگردان و ظرفیت هایی که در این زمینه موجود است برای افزایش تولید واحد های مسکونی استفاده کنیم و از این طریق ساخت و ساز را افزایش دهیم.

ایشان از طرح جامع مسکن هم یاد کردند و اذعان نمودند: این طرح از نگاه دور مانده است بر اساس این طرح لازم است نیاز کشور به مسکن با استناد به فاکتور هایی مانند ازدواج سالانه، برآورد شده و تعداد واحد های مسکونی بر این اساس ساخته و احداث گردد.

ایشان تأکید کردند: بازسازی بافت های فرسوده لازم است بر اساس نیاز صورت بگیرد نه این که همان بافت های فرسوده را برداریم و مجددا در همان بافت به ساخت واحد های مسکونی بپردازیم. به واقع نوسازی درست و صحیح است اما مشروط بر این که آن را بر اساس اصول شهرسازی و به درستی محقق نماییم.

ایشان بار دیگر تأکید کردند: مهم ترین نکته این است که بدانیم قرار است در سال ۱۴۰۴ به چه نقطه و چه جایگاهی برسیم اگر این نکته را بدانیم آنگاه در این راستا گام خواهیم برداشت و حتی اگر ۶۰ درصد از اهداف مقرر شده را عملیاتی کنیم باز هم بخش مهمی از مشکلات مسکن را از میان برداشته ایم.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز